Udání spotřebitelů nejčastěji upozorňovala na špínu v provozovně, nechyběly však ani případy zdravotních obtíží, které se po konzumaci dostavily. Další připomínky lidé měli ke kvalitě jídla – tedy k jakosti podávaných pokrmů – a nechybělo ani téma nedodržování zákazu kouření, připomněl ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Michal Novotný.

Stěžovatelé měli většinou pravdu – a to přinejmenším zčásti, ukázalo prošetření přímo na místě. Výsledkem bylo uložení 25 pokut v celkové výši 160 tisíc korun. Hygienici tedy rozhodně nenacházeli pouze drobná pochybení, po nichž by následovaly sankce v symbolické výši. V průměru na jednu pokutu připadá bezmála šest a půl tisíce korun.

Závažnost odhalení vzešlých z podnětů konzumentů potvrzují také nařízená opatření. V jednom případě hygienici dokonce provozovnu okamžitě uzavřeli, jinde pozastavili výkon činnosti do doby odstranění nedostatků. Třikrát vydali příkazy k vyřazení potravin či jejich likvidaci a dvakrát nařídili sanitaci neboli důkladný úklid.

Celkově středočeská hygiena během ledna a února provedla 398 kontrol v provozovnách stravovacích služeb – ponejvíce v restauracích a firemních jídelnách, ale také v kuchyních zařízení sociálních služeb. Při nich padlo dohromady 132 dohromady pokut za 465 500 Kč (v průměru tedy tři a půl tisíce). K odstranění nedostatků bylo dále nařízeno 32 nápravných opatření – nejčastěji vyřazení potravin a sanitace, ale dvakrát bylo třeba povolat i deratizační firmu.

Kuchyně hygienici prověřují i z toho pohledu, zda nejsou spotřebitelé klamáni záměnou surovin či používáním nekalých praktik. Ze 76 takto zaměřených kontrol přinesly odhalení tři. Byly vyměřeny pokuty v celkové výši 3000 Kč.

S pozorností se také setkávají výsledky kontrol zaměřených na porušování zákazu kouření. Těch se od počátku ledna do konce února odehrálo ve středních Čechách 187. Výsledek? Uloženo bylo šest pokut v celkové výši 33 tisíc korun. S průměrnou částkou 5500 Kč je to tedy celkem drahý špás.

Opatření středočeských hygieniků v provozovnách stravovacích služeb během ledna a února:- 12 nařízení vyřadit potraviny z použití ve stravovací službě;
- 11 nařízení provést sanitaci provozovny (důkladný úklid);
- 3 pozastavení výkonu činnosti;
- 3 nařízení likvidace potravin jiných než bezpečných;
- 2 nařízení speciální ochranné deratizace;
- 1 okamžité uzavření provozovny

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Ilustrační foto
Nezaměstnanost klesla. Ale jen o tři setinky
Ilustrační fotografie.
Chřipková epidemie dávno vyklidila pole. Přesto přibyly dvě oběti