Zlepšování stavu silnic se přitom jistě neobejde bez dopravních komplikací. Stačí si vzpomenout, jak jsme jezdili letos v létě, kdy se nahromadily silniční stavby objednávané krajem, městy a obcemi i státem. A v příštím roce se má pracovat ještě intenzivněji.

Přes tři stovky úseků silnic

„Zásobník“ dopravních projektů nejvyšší naléhavosti, který schválili krajští radní, obsahuje 361 dopravních staveb. Jde o 318 úseků silnic II. a III. třídy a 43 mostů, upřesnila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Podle ní se ve všech případech jedná o stavební akce, které je nutno spustit v co nejkratší době – do dvou let.

K jednotlivostem je sice možno vést debaty, nicméně potřebu masivních oprav nikdo nezpochybňuje. Na tom, že silnice spravované krajem i mnohé z jejich mostů, propustků či nadjezdů jsou skutečně v bídném stavu, se středočeští politici shodnou napříč koalicí i opozicí. Jde jen o to zodpovědět klíčové otázky: určit pořadí naléhavosti oprav, vymyslet jejich harmonogram tak, aby byly k dispozici potřebné kapacity silničářských firem a současně kraj zůstal průjezdný (byť s omezeními) – přičemž například čerstvá zkušenost se stavbou kruhového objezdu v Týnci nad Sázavou ukazuje, jak i drobné zdržení může poznamenat plánované termíny dalších staveb v okolí.

Předem je také třeba vědět, kde vzít peníze. A lze očekávat debaty kolem zadlužování v souvislosti se záměrem čerpat úvěr. Ten se zřejmě stane nutností, jakkoli vedení kraje v masivním měřítku počítá se získáním dotací.

361 velkých dopravních staveb chce kraj spustit do dvou let. Ve 318 případech se jedná o opravy a rekonstrukce úseků silnic II. a III. třídy, dalších 43 jsou mosty.

Dobře zmapovaný stav

O tom, že se skutečně jedná o stovky lokalit, s nimiž je třeba neprodleně začít něco dělat, a rovněž časový horizont dvou let je sice krutou, ale zcela pravdivou realitou, nemá hejtmanství nejmenší pochybnosti. U silnic druhé třídy vycházejí tato zjištění z prověření jejich skutečného stavu pomocí měření, v případě takzvaných trojek pak z pravidelných prohlídek. „U mostních objektů je vycházeno ze stavebně technického stavu a pravidelných mostních prohlídek,“ doplnila Jermanová.

Radní uložili krajské správě a údržbě silnic, aby její tým opravy a rekonstrukce připravoval během zimy s maximálním nasazením. Cíl? Vrhnout se na opravy hned, jak to bude možné: práce v terénu zahájit již na počátku stavební sezony.

Tři a půl miliardy korun

Náplasti na bolístky středočeských komunikací mají hodně nul: jde o miliardy. Radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) upřesnil, že náklady na nejpotřebnější opravy komunikací, jejichž úseky jsou nyní zařazeny do takzvaného zásobníku, vyčíslili odborníci na téměř 3,17 miliardy korun. Na mostní objekty pak bude potřeba ještě přes půl miliardy – odhad hovoří o sumě 557,9 milionu. Podle očekávání by krajskému rozpočtu měly při financování významnou měrou pomoci dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.