Námitky se však neočekávají. Jde o co nejrychlejší dokončení významných dopravních staveb, dlouhodobě pociťovaných jako velmi potřebné. Právě slovo rychlost je zde klíčové, plyne ze slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). „Stěžejním úsilím všech zúčastněných je, aby v konečném důsledku došlo ke zkrácení doby nutné pro projednání a vydání územního rozhodnutí a následně i zkrácení doby pro vydání stavebního povolení – a to jak na stavby dálnic, tak stavby navazující,“ konstatovala.

Chystaný dokument také hovoří o ustavení koordinační pracovní skupiny, jednání s obcemi či majetkoprávním vypořádání. Oba kraje také požadují, aby při plánování objížděk uzavřených úseků dostaly přednost trasy vedené po dálnicích a silnicích I. třídy před takzvanými dvojkami a trojkami. Vedle dopravy se řeší také rozšíření vodárenské soustavy v okolí dálnice D3. V jižní části středních Čech by se mohlo připojit až 20 tisíc obyvatel ve 38 obcích a 203 obecních částech. Počítá se s vybudováním 61,2 kilometru přiváděcích řadů, devíti čerpacích stanic a čtyř vodojemů.

Stavby, u kterých memorandum deklaruje společný zájem:
* Stavby související s výstavbou D3, u nichž finance zajistilo Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury
- II/101 Jesenice, obchvat – I. etapa (215 760 tis. Kč)
- II/105 severní obchvat Jílového u Prahy (168 387 tis. Kč)
- Vestecká spojka II. etapa (1 813 714 tis. Kč)
- Mimoúrovňová křižovatka D1 – exit 4 (951 518 tis. Kč).
Celkem jde o 3,149 miliardy korun.

*Další stavby připravované Středočeským krajem
- Severovýchodní obchvat Benešova
- II/106 přeložka k sjezdu z D3 u Hostěradic
- II/121 Heřmaničky, obchvat
- Netvořice, obchvat
- II/101 Jesenice, obchvat – II. etapa
- Realizace nízkohlučných asfaltů na silnicích Středočeského kraje, na kterých dojde vlivem zprovoznění D3 a D4 k nárůstu dopravy a ke zvýšení hlukové zátěže nad legislativně schválenou hranici.

* Akce zajišťované Jihočeským krajem:
- Jižní tangenta České Budějovice – I. a II. etapa
- Přeložka silnic II/156 a II/157, 4. etapa, část II. b
- Přeložka silnice II/157, 5. etapa
- Přeložka silnice II/157, 6. etapa
- Přeložka silnice II/157, obchvat Srubec

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje