Burian přiblížil, jaký by to mohlo mít dopad do života obcí. „Je neustálá snaha několika ministerských pracovníků nebo i vedení NKÚ a možná i některých poslanců rozšířit pravomoci NKÚ na kontroly obcí a měst. My, starostové, se tomu naprosto bráníme," zdůraznil.

„Nejde o to, že bychom chtěli něco skrývat nebo porušovat, to v žádném případě. Kontrol, které přecházejí přes hospodaření obcí, přes dotační tituly, smluvní vztahy a nově elektronické vykazování daně z přidané hodnoty a podobně je již ale obrovské množství. Obce musí dělat audity hospodaření, ať je provádí sjednané firmy nebo Krajský úřad Středočeského kraje," uvedl Jiří Burian.

„Procházíme celou řadou dalších kontrol vyplývajících z dotačních titulů, ať již příslušných fondů, které je spravují nebo ministerstva financí či příslušných rezortů," komentoval Burian, proč se mu vládní zákon o rozšíření pravomocí NKÚ nelíbí. Kvitoval proto, že Senát ČR zastává obdobný názor jako on a dal proto k návrhu zákona jednoznačné stanovisko: Neprojednávat!

Kontrola za kontrolou?

Novely zákona by měly vycházet jednak z nařízení Evropské komise a jejich směrnic tak, aby byly implantovány do českého právního řádu a nebo z analýzy praktického života obcí, státu a institucí. A v tomto případě analýza podle Buriana chybí.

„Je pravda, že předseda NKÚ, který novelu předkládal, vysvětloval, že se nejedná o podrobnou kontrolu ve vztahu k zasahování do činnosti obcí. Nepřesvědčil mě. Otázka je, jak by to vypadalo v praxi. My už na obcích nebudeme potom dělat nic jiného, než přijímat kontrolu za kontrolou a to je špatně," dodal s tím, že odmítnutím novela zákona nezapadne a předpokládá, že se opakovaně v nějakém časovém horizontu ve sněmovně objeví.

Čtěte také: NKÚ by mohl nově kontrolovat jen obce nad 10 tisíc obyvatel

Marie Břeňová