To, že rozpočtování není jednoduchou prací, může doložit způsob, jak se toto číslo zrodilo. Rozpočet počítá s příjmy 23 348 201,80 tisíce korun a jako výdaje uvádí 23 118 714,80 tisíce. K tomu jsou zapojeny zůstatek hospodaření z letošního roku (+10 milionů) a splátky úvěru (-239,487 milionu). Pak je zdrojová i výdajová strana vyrovnaná. Rozpočet je přebytkový s tím, že přebytek je určen na splácení úvěru.

Tomu, aby se zájemci o finanční situaci kraje v tématu neztratili, by měla pomoci novinka, kterou chystá náměstek hejtmanky pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO). Slíbil, že středočeský rozpočet bude zveřejněn na webu krajského úřadu – a to jednak v podobě schválené zastupitelstvem, jež je srozumitelná hlavně lidem zběhlým v účtařině, jednak také ve zpřehledněné struktuře doplněné vysvětlujícími komentáři. Běžné uspořádání rozpočtových kapitol je totiž opravdu náročné čtení – a není to literatura pro laiky.

„Daňové příjmy se podařilo pro rok 2018 díky dobrému výběru daní navýšit o 4,7 procenta oproti schválenému rozpočtu roku 2017,“ upozornil Kovács na 400 milionů korun, s nimiž bylo ve srovnání s končícím rokem možno počítat „navíc“. Zdůraznil, že pro příští rok tak bylo možno významně posílit finance na dopravní obslužnost i pro příspěvkové organizace kraje, kde se letos zvedly mzdy na základě nařízení vlády.

Velmi významnou výdajovou položku představuje právě rozpočtová kapitola doprava. Proti letošnímu roku, kdy obsahuje 3,76 miliardy korun, byla posílena o 300 milionů. Výsledná suma se vyšplhala na 4,069 miliardy. Největší podíl si ukousne dopravní obslužnost: na financování provozu vlaků a autobusů je počítáno s 2,422 miliardy. Dělá to o 266 milionů korun více než letos. Krajská správa a údržba silnic má dostat stejně jako v letošním roce: 1,544 miliardy. Většina, 1,266 miliardy, má být použita na běžné opravy a udržování silnic. A třeba na bezpečnost silničního provozu půjde z rozpočtu 15,3 milionu.

Oblast školství dostala přidáno 25 milionů korun na krytí provozních nákladů středních škol, přičemž celkem je na provoz škol a školských zařízení určeno 629,4 milionu. Více peněz dostává i zdravotnictví: pro rok 2018 do něj směřuje celkem 822,1 milion. Na bolístky v podobě krytí ztrát nemocnic se počítá s 200 miliony korun. Středočeští záchranáři mají zajistit provoz sanitek a jejich posádek za 467 milionů; proti letošku dostanou 15 milionů navíc. 

Shodná s letošním rokem zůstává 410milionová částka určená k rozdělení v rámci krajských fondů sloužících ke grantové podpoře rozmanitých aktivit měst i obcí, sportovních klubů, péče o památky, ale třeba i činnosti dobrovolných hasičů. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) připomněla, že proplácení dotací začne o dva měsíce dřív než letos – již od konce dubna. 

Kapitola regionálního rozvoje obsahuje 88,1 milionu korun. Středočeská centrála cestovního ruchu bude hospodařit s 24,6 milionu korun, Středočeské inovační centrum dostane 20,7 milionu (a nechybí ani pět milionů na podporu inovačních voucherů). Na oblast cestovního ruchu a na podporu lokálních akcí je vyčleněno 16,7 milionů korun. 

Životnímu prostředí a zemědělství má prospět celkem 52,1 milionu korun. Například na ekologickou výchovu z toho připadá 16,2 milionu. Dvanáct milionů je určeno na chráněné části přírody – a za milion chce kraj pořídit monitoring ovzduší.