Ty budou ze středočeského pohledu zajímavé především na trase Praha – Brno (– Ostrava), kde se mají dokončovat studie proveditelnosti. Už také běží výběr zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí u prvního úseku Praha-Běchovice – Poříčany.

Vedle velkých projektů a akcí s celorepublikovým dopadem se však v kraji chystá i řada oprav menšího rozsahu; cestující tedy nadále musí počítat s množstvím výluk, které si tyto práce vyžádají. A mimo jiné dojde také na detailní zkoumání stavu železničních mostů včetně jejich statického posouzení – a rovněž na opatření, jež by měla napomoci zvýšit bezpečnost na železničních přejezdech.

Po každé nehodě, která se tam stane, se vytrvale upozorňuje na to, že šlo vinu řidiče a chyba nebyla na straně železnice – a tím souvisí doplnění kamerových systémů o zařízení schopné automaticky odhalovat spáchané dopravní přestupky. Správa železnic také zahájí ověřovací provoz spojený s používáním závorových břeven z hliníku.

Generální ředitel organizace Jiří Svoboda se pochlubil tím, že Správa železnic letos počítá s realizací více než 75 investičních akcí s vyššími náklady, tedy takovými, které se šplhají nad 30 milionů korun. „Úspěšně pokračuje další příprava významných investičních akcí. Řadí se k nim například stavby projektu železničního spojení Prahy, Letiště Václava Havla a Kladna, kde jsme u některých postoupili k přípravě dokumentací pro stavební povolení,“ upozornil, že po rekonstrukci Negrelliho viaduktu dojde na další akce na této trase.

Z velkých staveb, jež by měly být zahájeny během letošního roku díky financování s využitím nového nástroje Evropské unie nazvaného Blending Call (jde o propojení prostředků Nástroje pro propojení Evropy čili CEF s úvěrem od EIB neboli Evropské investiční banky), se středních Čech dotýká celková rekonstrukce traťového úsek Velim – Poříčany na Kolínsku, zahrnující jak práce v kolejišti a na změně zabezpečovacího systému, tak modernizaci železničních stanic.

Na celkovou optimalizaci má dojít také na pomezí středních Čech a hlavního města: v úseku Mstětice – Praha-Vysočany (včetně modernizace vysočanského nádraží). Opravy trati, které umožní vlakům zrychlit, se pak ve větším rozsahu chystají v úseku Rakovník – Domoušice a také v hlavním městě: Praha-Vršovice – Praha-Krč – Praha-Radotín.

Úpravy nádraží s důrazem nejen na vylepšení vzhledu a vytvoření prostor pro nabídku nových služeb, ale především na zajištění bezbariérového přístupu, se dočkají také v Berouně, kde se chystá celková rekonstrukce výpravní budovy. Přístupy usnadňující cestování lidem se zdravotním handicapem se mají budovat také u nástupišť v Kolíně a v Roztokách u Prahy. Hodně cestujících ze středních Čech bude rovněž moci ocenit prodloužení podchodů ve stanici Praha hlavní nádraží.

I na takzvané technologické stavby dojde letos ve středních Čechách především na Berounsku a na Kolínsku. Má jít o budování ETCS neboli evropského systému zabezpečení vlaků na trase Beroun – Plzeň a zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty. Pod označením TNS se skrývá trakční napájecí stanice zásobující elektřinou troleje, často označovaná jako „měnírna“.