Tomu, že výkazy uvádějí například sledování aktuálního dění a poskytování zpětné vazby, monitoring činnosti ostatních krajů, analýzu hudebních festivalů nebo třeba činnost podle zadání hejtmanky, se v posledních týdnech dostalo značné mediální pozornosti. Stejně jako faktu, že klub zastupitelů ANO (záležitost totiž dostala podobu především handrkování oponentů z řad STAN a ODS právě s někdejšími koaličními partnery z ANO) odmítá kontroly omezené pouze na spolupracovníky kanceláře hejtmanky: vyzývá, ať se kontroly provedou plošně, a to včetně prověření konkrétních výsledků práce dohodářů. Dojít by také mělo na posouzení způsobu vykazování práce externích dodavatelů s návrhem případných změn.

ANO tedy žádá kontrolu nikoli na jednom odboru, ale všech externích smluv bez výjimky za období 2017 až 2019. Včetně těch odborů krajského úřadu, které měli před změnou ve složení koalice v říjnu 2017 pod patronací radní z řad ODS a STAN. Šéf zastupitelů ANO Martin Herman naznačil, že se tam dá najít prakticky totéž, nač kritici z řad opozice poukazují v souvislosti s externími spolupracovníky kanceláře hejtmanky. Zmiňují přitom i přímo jméno hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Ta do současných sporů nevstupuje s plnou silou; po porodu se věnuje především mateřským povinnostem.

Který z Martinů je na koni?

V posledních dnech se polemiky soustřeďují zejména na výměnu názorů mezi dvěma Martiny – právě Hermanem a Kupkou z ODS, jenž byl před koaličním zemětřesením v říjnu 2017 jedním z náměstků hejtmanky s odpovědností za oblast zdravotnictví. Nyní patří k hlasitým oponentům současné krajské vlády. Právě na něj Herman ukazuje v souvislosti se spory kolem smluv s externisty. Jde ale ještě mnohem dál do minulosti – do doby vlády hejtmana Petra Bendla (ODS), jemuž Kupka dělal mluvčího.

„Martin Kupka řídil tiskový odbor krajského úřadu v době, kdy se externí služby zadávaly v několikanásobně velkorysejším rozsahu než dnes. Pokud si to už nepamatuje, rádi bychom mu připomněli například smlouvu na 60 tisíc korun měsíčně (platnou od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008); měla v předmětu například zpracování a aktualizace komunikační strategie, vytipování vhodných médií, relevantních témat, komunikačních příležitostí nebo připomínkování mediálních výstupů,“ uvedl Herman. Ohrazuje se také proti tehdejším výdajům kraje spojeným s organizováním Královského průvodu z Prahy na Karlštejn, ve kterém vidí „volební dýchánek ODS“ a vysokokapacitní penězovod vedoucí do spřátelené firmy. „Martin Kupka byl také schopen schválit a zaplatit tisk pěti tisíc kusů letáků formátu A5 za více než 53 000 Kč,“ směruje Herman v rámci aktuálních debat o externích spolupracovnících kraje pozornost k tomu, co se na hejtmanství odehrávalo před deseti lety.

Proti takovému vedení polemiky se Kupka ohrazuje. „Na špínu tohoto typu ani nemá smysl odpovídat,“ řekl Deníku. Připomíná nicméně, že je příznačné, pokud nyní Herman uplatňuje stejné výhrady, jako kdysi David Rath (tehdy ČSSD), ačkoli všechny podklady byly již v minulosti zveřejněny, projednány krajským zastupitelstvem a nechyběla ani odborná oponentura. S tím, že výdaje na královský průvod zahrnovaly také zviditelnění Středočeského kraje a jeho prezentaci. „Akce stala jednou z nejviditelnějších a hojně navštěvovaných turistických akcí prezentovaných ve světě. Nikdo se jejím prostřednictvím neobohatil a její tradice trvá dodnes,“ uvedl Kupka a zmínil, že i poté, co Bendla vystřídal na hejtmanském postu Rath, tradice průvodu pokračuje: převzali ji představitelé radnic a nadšenci. Ve slovech o volebním dýchánku ODS vidí urážku desítek ochotných organizátorů a tisíců účastníků akce. „Zcela jistě někteří z nich volili a volí docela jiné politické strany – a dost možná i hnutí,“ zdůraznil Kupka.

Připomněl mimo jiné, jak Rath kritizoval výrobu repliky císařské koruny za milion korun právě pro tento průvod, která zůstává v majetku kraje; dnes má podle odhadu pojišťoven několikanásobně vyšší hodnotu, pravidelně se vystavuje – a přispívá tak k posilování turistického ruchu. „Na všechny zakázky proběhla výběrová řízení a podařilo se i získat dotaci. Opravdu se k tomu nemá smysl vracet; já si za svou prací stojím a není to zátěž pro mé svědomí. Je to jen ublížená reakce na to, že opozice žádá zveřejnění praktických výstupů smluv, uvedl Kupka na Hermanovu adresu.

Deníku také řekl, že on, když byl náměstkem hejtmanky, zaměstnával na externí smlouvu tehdejšího studenta politologie Václava Smolku. „S odměnou do deseti tisíc korun – a výsledky jsou dohledatelné na webu a sociálních sítích,“ poznamenal. Předešel tím Hermana, který následně zveřejnil, že Kupka podepsal 10 000 Kč odměny za červen 2017 pro externistu, jenž vykázal 30 hodin práce na správě webových stránek a sociálních sítí náměstka hejtmanky a na analýze legislativy – přičemž Herman zmínil možnou „stranickou spřízněnost“. Kupka dále uvedl, že stejně jako on jsou na základě souhlasu konkrétních osob připraveni zveřejnit jména svých spolupracovníků i Jan Skopeček (ODS) a Věra Kovářová (STAN).

Spory míří i deset let zpět

Herman však v polemice neustává. „Vy, pane Kupko, byste si měl nejdříve zamést před vlastním prahem, než se pustíte do ženy během šestinedělí,“ napsal v dopise politickému protivníkovi, který poskytl i médiím. Ohrazuje se také proti Kupkovým odpovědím na své výtky. „Velmi rád si prohlédnu, jak byly průvody v letech 2006 až 2008 prezentovány ve světě. To, jaký měly tenkrát dosah, lze dnes těžko posoudit, ale ani tenkrát nestál tisk pěti tisíc letáků formátu A5 vašich 53 000 Kč. A to ani na křídě ve čtyřech barvách. Buď jste tedy nekompetentní, nebo se někdo s vaší pomocí obohatil,“ uvádí například.

„Jako bývalý produkční a vedoucí produkce televizních pořadů s vámi rád projdu rozpočet královského průvodu z roku 2008 položku po položce a můžeme diskutovat o všech cenách, které obsahuje. Včetně pronájmu a obsluhy mobilního billboardu. Vámi těsně před volbami uzavřená smlouva na více než 42 milionů korun jistě také bude stát za vysvětlení – a proč kraj financoval královský průvod v roce 2007 částkou přes čtyři miliony a proč se v dalším roce navýšila skoro třikrát,“ napsal Herman Kupkovi, kam zamýšlí debatu směrovat. Na tiskové konferenci středočeských radních za ANO, konané minulý týden ve středu, ostatně Herman novinářům řekl, že jeho tým má taktiku, jak v „kauze dohod“ bude dál postupovat.

Protistrana nabízí součinnost. V úterý 16. dubna uspořádá Kupka na krajském úřadu prezentaci prvních ročníků královského průvodu i záměru připraveného pro další léta – kdy se ovšem kvůli povolební změně reprezentované nahrazením Bendla Rathem smlouvy nenaplnily, a tak se ani nemohlo ukázat, co všechno měly kraji přinést.