„V případě Ing. Věslava Michalika se podnět týkal střetu zájmů, kdy jako radní Středočeského kraje s odpovědností za regionální rozvoj prosadil pronájem nemovitosti v Dolních Břežanech spolku Středočeské inovační centrum (SIC). Zřizovatelem spolku je Středočeský kraj a spadá do působnosti radního pro regionální rozvoj. V té době byl ovšem Věslav Michalik také členem představenstva Středočeského inovačního centra,“ uvádí Herman v tiskové zprávě. To ale ještě není možný střet zájmů. Ten spatřuje v tom, že peníze za pronájem šly společnosti s ručením omezením s Michalikovou příbuznou na pozici jednatelky – a vlastníkem této společnosti je investiční fond, v němž má podíl Michalik.

Tyto údaje Michalik nepopřel – nicméně zdůraznil – že v rozhodování o umístění sídla SIC to nehrálo žádnou roli. Připomněl také, že zatímco dnes SIC působí v kancelářích v budově krajského úřadu na pražském Smíchově, po vzniku tohoto spolku se za ideální umístění jeho sídla označovaly právě Dolní Břežany: už ve středních Čechách, ale přesto na dosah Prahy, v obci, jejíž vedení klade velký důraz na inovace a zavádění moderních technologií – a hlavně téměř v sousedství laserových výzkumných center Eli Bemlines a Eli HiLASE, s nimiž tehdejší koncepce předpokládala velmi těsnou spolupráci. Michalik již na srpnovém jednání zastupitelů upozornil, že pokud bylo přáním umístit SIC právě do Dolních Břežan, těžko se tam pro ně mohly najít jiné prostory než ty, kde působilo až do přestěhování do Prahy (což tehdy provázela i výměna vedení a zásadní rekonstrukce organizační struktury organizace).

Političtí oponenti ale trvají na svém: peníze za pronájem jsou problém, který se má řešit. „Miliony korun byly z krajského rozpočtu zaplaceny firmám, které (Michalik) ovládal,“ zopakoval v úterý člen krajského kontrolního výboru za ANO Jindřich Neumann srpnové Hermanovy argumenty. „Jde o možný střet zájmů, který pan zastupitel v době uzavírání smluv zamlčel,“ míní.

U Macháčka zase Neumann vidí možný konflikt mezi působením v roli krajského zastupitele a zastupitele obce Ondřejov (kde býval i starostou). Vadí mu hlasování krajského zastupitele pro prominutí pokuty obci. „Opět je zde důvodné podezření na střet zájmů, které je třeba prošetřit,“ řekl Neumann. A Herman dodává: také vyvodit adekvátní důsledky.

V tiskové zprávě dále kritizuje někdejší působení dalšího člena STAN, dnes dokonce předsedy tohoto hnutí, Víta Rakušana na postu starosty Kolína. Totéž udělal i na jednání krajských zastupitelů. Tam se však na něj političtí oponenti rázně osopili: člověk, který v kolínské politice vystupuje pod jménem Havlíček, prý nemá právo ukazovat na někoho prstem…

Šlo o reakci na kolínskou aféru z doby před komunálními volbami loni v říjnu, kdy se čekalo soupeření o post starosty Kolína. Herman tehdy objednal tisk a roznos letáků kritizujících Rakušana – avšak ne za sebe, nýbrž pod smyšleným jménem Jaromír Havlíček. Když to vyšlo najevo, vysvětloval, že se se od lidí, kteří sami na tisk letáků neměli peníze, doslechl závažné informace, jež považoval za důležité sdělit veřejnosti – nicméně nechtěl, aby s těmito letáky byla spojována kolínská organizace ANO, v jejímž čele stojí. Tak se zrodil ne příliš šťastný nápad s Havlíčkem. Herman se také ohrazoval, že se všeobecně řeší pouze autorství letáku – místo toho, aby se probíralo, co je v něm uvedeno. V souvislosti s letákovou kauzou kolínští zastupitelé Hermana v květnu odvolali z postu předsedy kontrolního výboru v Kolíně.

Aktuální studia dokumentů včetně probírání finančního zázemí středočeských politiků i jejich možných vazeb dává tušit, jak úporné asi může být za rok soupeření před krajskými volbami.