Bronzové sochy světlonošek držících pochodně a tříhlavých hyder na jeho pilířích by tak mohly navázat na éru prvních let existence nejkratšího pražského mostu přes Vltavu. Plánovaná obnova efektů vyžaduje, aby uvnitř soch vedly rozvody plynu a vody. Záběry ze speciálních kamer prokázaly existenci částí původních rozvodů plynu, rozvody vody se v nitru soch naopak najít nepodařilo.

Kruhový objezd před Prašnou branou budí rozpaky.
Jako na dopravním hřišti. Kruhový objezd před Prašnou branou budí rozpaky

Projektu, po jehož dokončení by při slavnostních příležitostech měl z pochodní světlonošů plápolat oheň a z hyder v pravidelných intervalech chrlit proud vody, prosazuje radní Jan Chabr (Spojené síly / TOP 09). „Most je chráněnou technickou památkou, proto musíme nejdříve shromáždit dostatek informací pro Národní památkový ústav či městské památkáře a navrhnout způsob potenciální obnovy. Usoudili jsme, že nejvhodnější cestou bude začít endoskopickým průzkumem a pátráním po zbytcích produktovodů uvnitř soch,“ vysvětlil Chabr počáteční kroky iniciativy.

„Kamerové záběry nám už na místě ukázaly poměrně zachovalý rozvod plynu ve vrchní části světlonošek. V části jejich ramen je jasně patrné potrubí s přírubou, které je rozvedené do obou paží sochy,“ upřesnil předseda představenstva THMP Tomáš Jílek s dovětkem, že u hyder se žádné známky zachovalého rozvodu vody neprokázaly. U obou typů soch jsou prý nicméně vnitřní části volně přístupné a průchozí.

Technický stav soch už v předchozích letech zdokumentoval restaurátorský průzkum. Podle něj jsou kotevní prvky světlonošů v kamenném pilíři relativně v pořádku, naproti tomu kotevní prvky hyder nejsou v dobrém stavu a sochy by měly v nejbližších letech projít restaurováním. „V souvislosti se záměrem rekonstrukce osvětlovacích a efektových systémů Čechova mostu bychom proto rádi původní rozsah restaurátorských prací rozšířili o přípravu a doplnění technologických rozvodů plynu a vody,“ nastínil Jílek strategii obnovy unikátních funkcí.

THMP má v plánu studii restaurátorských prací určenou pro následný výběr realizátora a studii proveditelnosti obnovy slavnostního osvětlení pro projednání s dotčenými orgány státní správy a zejména památkové ochrany.

Obžalovaný řidič tahače Miroslav K. (uprostřed) čeká na začátek jednání u Obvodního soudu pro Prahu 5, 6. května 2022, Praha.
Tragická nehoda s tanky: svoji chybu obžalovaný řidič nepřipouští

Čechův most je se svými 235 svítidly jedním z nejvíce osvětlených mostů v Praze. Zdobí ho 8 soch, z nichž 4 jsou na pilířích. Kromě obnovení efektových systémů je v plánu i modernizace jeho veřejného a slavnostního osvětlení. To by mělo nově sloužit jako symbol při významných událostech.

Čechův most ze začátku 20. století je po proudu řeky jedenáctou spojnicí vltavských břehů v Praze a zdejší jedinou ocelovou obloukovou konstrukcí. Spojuje náměstí Curieových na pravém břehu s nábřežím Edvarda Beneše na břehu levém. Je 169 metrů dlouhý a 16 metrů široký. Dopravní stavba z období secese pro pěší, auta i tramvaje patří mezi chráněné technické památky.