David Rath patří řadu let k výrazným tvářím ČSSD, čtyři roky stál v čele Středočeského kraje. Vy jste vůbec netušil, jak tam hospodaří?
David Rath se stal výraznou tváří ČSSD v okamžiku, kdy ho do vlády přivedl Jiří Paroubek. Osobně jsem se nikdy nesetkal s indiciemi, že by ve Středočeském kraji docházelo ke kriminální činnosti. Když se objevila nějaká mediální kauza, vždy jsme apelovali na Davida Ratha a jeho kolegy, aby se tomu věnovali a neohrožovali pověst sociální demokracie.

Apely evidentně vyšly naprázdno. Mně by zajímalo, co jste si říkal nad těmi články o velkorysé výstavbě kladenské nemocnice, kauze Filipa Bušiny či podezřelého rozkvětu Hostivice. Mluvil jste o tom s Davidem Rathem?
Objeví-li se jakákoli mediální kauza, která se týká některé organizace ČSSD nebo krajského úřadu, pochopitelně o ní ihned mluvím s našimi členy. I s kolegy je pak vyzýváme, aby vše řešili transparentně a okamžitě. S Davidem Rathem jsem některé záležitosti probíral, například jeho konflikt s dopravci. On byl ale člověk, který měl hodně svoji hlavu. Málokdy si nechal poradit a prosazoval svoji představu o fungování kraje. My jako vedení ČSS nemáme možnost změnit rozhodování krajské rady či zastupitelstva, kde měl David Rath vždy podporu.

Vy se ale těžko vyhnete podezření, že jste nad činností Davida Ratha, jeho chováním, urážlivými výroky ve sněmovně zavíral oči proto, že byl vaším blízkým spojencem, který vám pomáhal do křesla předsedy ČSSD.
Nemyslím, že Rathovy projevy ve sněmovně přesahovaly míru tvrdé opoziční politiky. Problém je v tom, co vyplynulo na povrch nyní. Pokud se prokáže, že parazitoval na veřejných zakázkách, namočil se do korupčního jednání nebo ho toleroval, je to pochopitelně neomluvitelné. Je to selhání Davida Ratha a nikdo z nás neměl ani tušení, že taková organizovaná činnost tady probíhala. Kdybychom je měli, určitě bychom podali podnět policii a vyzvali ty lidi, aby okamžitě opustili politické funkce. David Rath a Kateřina Pancová byli ale schváleni na krajskou kandidátku, aniž by se podobné informace kdy objevily.

Nad třiceti miliony pod podlahou, obuškem a pistolí jsme byli v šoku všichni. Ale jde o to, zda nebyl David Rath od počátku neřízenou střelou, začínal jako člen ODS žádající vyšší spoluúčast pacientů, aby časem v dresu ČSSD vyhrál krajské volby na kritice třicetikorunového poplatku u lékaře. To nesvědčí o pevném charakteru.
Já jsem měl s Davidem Rathem zkušenost jako s ministrem zdravotnictví a v této funkci vystupoval velmi racionálně. Snažil se omezit plýtvání ve VZP na nesmyslné aktivity typu časopisu pojištěnce nebo projektu IZIP. Chtěl regulovat ceny léků ve prospěch pacientů. Jako můj kolega ve vládě se nikdy nechoval tak, aby mi zavdal podezření na pochybné konání. Nepředpokládal jsem, že v pozici hejtmana, kterou získal díky velké podpoře voličů, se bude chovat jinak. Pro mne osobně je to obrovské lidské zklamání. Pokládal jsem ho za talentovaného politika a řečníka, který byl pro ČSSD symbolem razantní opoziční politiky. Z tohoto hlediska je to pro nás obrovská rána.

Lze ale mluvit o individuálním selhání, když bylo obviněno osm lidí? To spíš napovídá na organizované zločinné spolčení. Neměli byste při výběru Rathova nástupce sáhnout jinak než do jeho bezprostředního okolí.
Ve středu jsem hovořil s radními Středočeského kraje. David Rath kraj vedl velmi autoritativním způsobem a málokdo ze členů rady byl ochoten vyjádřit odlišný názor. Shodou okolností paní Moravčíková, která je nominována na novou hejtmanku, patřila k těm, kteří čas od času s Davidem Rathem nehlasovali, vyjadřovali vlastní názor a byli ochotni za něj bojovat.

Což jí k ničemu nebylo, jak se ukázalo.
Proto jsme se ve středu dohodli, že kraj provede řadu kontrolních opatření jak směrem ke způsobu výběrových řízení, tak rozběhnutým výběrovým akcím či k čerpání evropských peněz. Vidím tam velmi silnou vůli zkontrolovat věci nad rámec policejního vyšetřování, aby bylo zjevné, jak velký problém tam je a aby se co nejdříve odstranil. Pokud se zjistí pochybení dalších lidí, budou muset odejít a jestli půjde o sociální demokraty, v ČSSD pro ně budoucnost není.

Nebylo by přesto lepší vybrat někoho, kdo s Davidem Rathem vůbec nespolupracoval, koneckonců k tomu vás vyzvali i středočeští občanští demokraté.
David Rath byl výraznou figurou středočeské ČSSD a čtyři roky hejtmanem. Obtížně tedy najdeme někoho, kdo s ním v nějaké fázi nespolupracoval. Nemyslím si ale, že spolupráce s ním v rámci kraje či ČSSD by koholiv předem diskvalifikovala. K tomu může dojít jen tehdy, pokud se dopustili konkrétního pochybení, podílu na trestné činnosti či jsou podezřelí z korupce. Takoví lidé nebudou mít ve středních Čechách šanci pokračovat.

Budete je chtít i po ostatních hejtmanech, aby vám před volbami nevybuchla další třaskavina?
Myslím, že je nezbytné nepodceňovat mediální signály a zabývat se jakýmkoli podezřením. V řadě regionů se to děje, připomenu jenom Pardubický kraj, kde se objevila trestní oznámení, kraj si ihned pořídil audity. Snažíme se, aby se těm otázkám pozornost věnovala, ale budeme muset být ještě důslednější.