Ze 152 kontrol, zaměřených především na prověřování sekání trávy v příkopech a na opravy škod po zimním období (jen na ně bylo vyčleněno 300 milionů korun), bylo 19 uznáno s výhradou. Kontroloři dokonce zaznamenali sedm případů, kdy práce vůbec nebyly provedeny (avšak nebyly ani fakturovány). Většinou se jednalo o trávu neposekanou kvůli poruše techniky. Ukázalo se, že ve všech případech byli silničáři informováni – firma jim sama oznámila problém s dodržením termínu a požádala o jeho prodloužení.

Proti minulým kontrolám prováděným loni v listopadu byl počet zjištěných závad mnohonásobně nižší, připomněl Petrtýl. S tím, že k dalšímu zlepšování kvality údržbových prací by mělo přispět celopodnikové školení – a také kurz připravovaný ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT.