Jednatřicet dětí je za běžných okolností jedna docela běžná školní třída. Ano, leckde mají i menší kolektivy, ale tři desítky dětí ve třídě nepředstavují číslo, které by kohokoli překvapilo. Nyní se tito školáci dělí na celkem 13 skupin. Právě tolik je aktuálně v kraji škol, jež se podle nařízení vlády starají o děti rodičů působících v záchranných složkách.

Zatím tedy školní budovy, jež jsou pro běžnou výuku uzavřeny a slouží jen k zajištění nezbytné péče o děti vybraných skupin rodičů, skutečně navštěvují jen minikolektivy. Ostatně – maximální kapacitu těchto netradičních „školních družin“ pro zajišťování péče během nynější doby plné omezení vláda stanovila na 15.

V evidenci má kraj 31 dětí

V pondělí 23. března ráno se jednalo právě o 31 dětí – a to dohromady; za celé střední Čechy. Alespoň podle evidence na odboru školství mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, kde má kontakt s těmito školami na starosti referentka správního oddělení Blanka Ludačková. Právě ona řeší požadavky na umístění dětí zadávané „přes kraj“.

Helena Frintová z kanceláře hejtmanky nicméně popouští, že skutečný počet dětí, na něž pedagogové i v době uzavření škol nyní dohlížejí, může být – a zřejmě také skutečně je – vyšší oproti krajským údajům. „Některé organizace se na tyto určené školy obracejí napřímo,“ vysvětlila Frintová.

Pro zaměstnavatele z řad složek integrovaného záchranného systému je v případě, že potřebují umístit do škol fungujících i v době koronavirových opatření děti svých pracovníků, určena e-mailová adresa ochrana@sck.izscr.cz. Ta však přímo rodičům neslouží. Své požadavky mají příslušníci silových složek, zdravotníci i další vybrané profese uplatňovat prostřednictvím organizací, v jejichž řadách působí.

Připraveno je v kraji 46 škol

V příštím období je možné i zásadní rozšíření působnosti škol pro děti lidí nezbytných pro fungování společnosti a řešení všech krizových situací. V kraji jich je určeno celkem 46, a to již od počátku platnosti tohoto opatření. Stanoví to nařízení hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO), jež v reakci na rozhodnutí vlády stanovila, že vykonávat péči o děti za nouzového stavu mají být všechny připraveny od středy minulého týdne.

Vedle 13 již fungujících škol je tak na možný zájem rodičů z řad týmů záchranných složek a zdravotníků přichystáno reagovat ještě 33 dalších. Nelze očekávat, že dítě, které má na zajištění péče nárok, musí nadále docházet do školy, již navštěvuje za běžných okolností.

Dá se počítat s tím, že s prodlužující se dobou výpadku klasického vyučování, kdy je žákům přítomnost ve školách zakázána, bude zájem stoupat. Zřejmě hlavně mezi zdravotními sestrami a lékaři. Kapacita hlídacích babiček totiž není nevyčerpatelná. Ani za situace, kdy se ze všech sil snaží pomoci i dědečkové. S obnovením provozu škol se totiž předběžně počítá nejdříve za dva měsíce: ve druhé polovině května.

Zajištění péče o děti vybraných profesí

- Nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let zajišťují krajem určené školy o děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese.

- Jde o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, příslušníků ozbrojených sil, obecních a městských strážníků, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví (hygieniků) a pracovníků určených škol.

- Stanovenou péči o děti je možné vykonávat ve skupinách po nejvýše 15 dětech.

- Veškerou potřebnou součinnost musí poskytnout obce s rozšířenou působností a zřizovatelé určených škol či školských zařízení.

Zdroj: usnesení vlády číslo 219 ze dne 15. března

Online reportáž

 #interaktivni-infografika|7b97f5fa-3988-450d-8387-dc19fb57d066#

close Koronavirus v Česku info Zdroj: Deník zoom_in