A třeba se v jejím rámci i poprvé dozvědět, co se pod označením šedá voda vlastně skrývá: jde o jen málo znečištěnou vodu odtékající z umyvadel či sprch, kterou lze po úpravě dále využívat tam, kde není nezbytností voda pitná: třeba k zalévání záhonů či kropení trávníků, ale například i ke splachování toalet.

Uspořádání soutěže, která má nejen pomoci vyhledávat zajímavé nápady, ale především vést mladou generaci k uvědomění, že voda je stále vzácnější a je s ní nutné odpovědně hospodařit, v pondělí krajští radní podpořili příspěvkem ve výši 164 tisíc korun. Sto dvacet tisíc z této částky je přitom určeno na to, aby ty nejlepší nápady školy proměnily ve skutečnost.

Stejně jako loni se hlavním organizátorem stane obecně prospěšná společnost Ochrana fauny ČR. Zapojí se však i krajská střediska ekologické výchovy: ZO ČSOP Polabí (Ekocentrum Huslík), Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, ZO ČSOP Vlašim a Ekologické centrum Orlov. Právě v jejich režii se odehrají oblastní kola, z nichž ve dvou věkových kategoriích vzejde vždy po dvou projektech postupujících do kola krajského.

V něm pak porota vybere 12 projektů, které považuje za nejlepší. Ty by se pak měly uskutečnit. Hodnocení je totiž spojeno s příspěvkem na realizaci – s maximální částkou 10 tisíc korun na jeden projekt. K podmínkám dále patří stihnout vše dokončit do 30. září – a do konce následujícího měsíce pak odevzdat jak vyúčtování, tak fotografie dokumentující celou akci.