Právě tolik představují průměrná náklady na očkování jednoho dítěte. Nejvýrazněji se na této částce nepodílí cena samotných vakcín (chránících proti spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně), ale náklady spojené s jejich uchováním v chladu a s dopravou; často v oblastech obtížně přístupných i prostupných. Celosvětově program funguje již od roku 2002 – přičemž každý rok získá očkování kolem tří milionů dětí.

A – pardon; nejde o prodej: v rámci projektu se hovoří o symbolické „adopci panenky“. Však také látkové postavičky vyrobené podle jednotného střihu, z nichž však každé vdechla svébytnou duši fantazie jejího tvůrce či častěji tvůrkyně, mají nejen svá jména, ale dostávají i vlastní rodný list. Přičemž se počítá i s tím, že do míst, kde se panenka zrodila, dorazí pohlednice z jejího nového domova.

Na soutěž Miss panenka Středočeského kraje junior, zaměřenou na práce autorů z řad dětí a mládeže, jež se letos i v minulých letech setkala s příznivým ohlasem, nyní navazuje obdoba této akce pro starší generaci: Miss panenka Středočeského kraje senior. Stejně jako v případě dětských prací uspořádá Český výbor pro UNICEF internetové hlasování, v němž o panence, která je skutečně nejkrásnější, rozhodne přízeň veřejnosti. UNICEF ČR bude vyrobené panenky shromažďovat do 29. října. Hlasování má následovat v listopadu – a na slavnostní vyhlášení vítězů dojde v prosinci. Bližší informace o tom, jak mají panenky vypadat i kam je poslat, jsou k dispozici na www.unicef.cz/stredoceskykraj.

Na to, jak krásné práce se sejdou, se již dopředu těší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která je patronkou projektu stejně jako v případě této akce zaměřené na školy. Nepochybuje o tom, že se senioři vytáhnou. „Je to generace, která ještě velmi dobře ovládá ruční práce,“ připomněla.