V programu pro děti ostatně nechybí ani nabídka Republika slaví!, což je jednak pojmenování výtvarné soutěže, jednak název interaktivní zážitkové hry, jež bude účastníky formou úkolů a her provádět jednotlivými desetiletími. Pro všechny návštěvníky je ke století republiky připravena soutěž o ceny. Jistě zaujme i vystoupení tanečníků ze studia Zig-Zag za doprovodu Swingkopy spojené s výukou charlestonu a swingu, stejně jako další desetiletími prověřené hudební bonbónky, jež nabídnou Melody Boys.

Vše však zahájí skutečný pouťový program v původním smyslu slova, označujícím významnou církevní událost. Poutníci se po zahájení ve Sboru Církve československé husitské opata Prokopa na Sázavě vydají do Sázavského kláštera. „Při bohoslužbách pod širým nebem v severní zahradě bude kázat patriarcha Tomáš Butta,“ připomněla hlavní koordinátorka pouti Hana Tonzarová. S tím, že poutníci mohou využít také komentovaných prohlídek kláštera. „V nádvoří kláštera budou výrobky handicapovaných střediska Církve československé husitské Nazaret a stánek Ekumenické akademie s fairtrade kávou,“doplnila Tonzarová.

Z odpoledního programu upozornila ještě na další zážitek pro děti i pro dospělé. „Vystoupí Beruška Bend a divadlo ŠUS, s nimiž si děti budou moci nakonec vyrobit i dřevěné hračky. Dospělým budou hrát Slávek Klecandr a Eva Henychová,“ přiblížila nabídku. A doplnila, že vstupné bude dobrovolné a koncerty benefiční – bude se při nich konat sbírka na Dětský domov Husita a Dětský domov Sázava.

Prvorepublikovou atmosféru mohou návštěvníci zažít už při příjezdu. Z branického nádraží v Praze vypraví České dráhy do Sázavy nostalgický vlak s historickými vagony, který potáhne parní lokomotiva.