Živnostníkům, kteří se vyrovnávají s následky koronavirové krize, nabízí kraj na opětovný rozjezd podnikání zasaženého omezeními kvůli šíření nového typu koronaviru bezúročnou půjčku do výše 50 tisíc korun. Splácení může začít až od června příštího roku – a splacena musí být do března roku 2024. Peníze je ale možné do tohoto data vrátit kdykoli; třeba i jednorázově.

Žádosti na webové adrese pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz mohou v pilotním provozu zatím podávat pouze živnostníci z územní působnosti z Voticka – z území tamější obce s rozšířenou působností (ORP).

Stále platí pravidla zveřejněná již dříve: o návratnou finanční výpomoc na zmírnění následků koronavirové krize mohou žádat fyzické osoby evidované v rejstříku živnostenského podnikání a s přiděleným identifikačním číslem, které k 12. březnu svou živnost aktivně provozovaly, přičemž zároveň nečelí exekuci nebo insolvenčnímu řízení.

Podmínkou je také mít nahlášené skutečné trvalé bydliště – nikoli tedy „na radnici“: adresu ohlašovny obecního nebo městského úřadu.