V předem vyhlédnutých lokalitách budou dohlížet na provoz. Jejich cílem je snažit se takto ovlivnit nekázeň na silnicích a snížit nehodovost, uvedl ve čtvrtek mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa. „Buďme k sobě vzájemně ohleduplní, tolerantní – a pamatujme vždy na pravidlo šťastného návratu,“ obrátil se také k motoristům s výzvou, jež rozhodně neplatí jen pro zpáteční cestu z prázdnin.

Nač se hlídky chtějí zaměřovat? Vlastně budou hlídat to, co obvykle. V první řadě je tedy třeba počítat s měřením rychlosti. Dále Chalupa připomněl sledování způsobu jízdy, dodržování pravidel na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček i telefonování za jízdy. Právě to jsou časté nešvary odhalované i při jiných dopravně bezpečnostních akcích. Stranou pozornosti však nezůstanou ani kontroly technického stavu motorových vozidel či dodržování dalších předpisů.

Střední Čechy jsou svébytné tím, že vlastně slouží jako „křižovatka republiky“. Regionem prochází silniční i dálniční síť o celkové délce kolem deseti tisíc kilometrů. „Střední Čechy se stávají tranzitním krajem, neboť úseky silnic I. a II. třídy, stejně tak i dálnic, jsou důležitými spojnicemi mezi jednotlivými kraji, ale i s hlavním městem Prahou – čímž narůstá hustota silničního provozu, upozornil policista Chalupa. „S tím samozřejmě souvisí i zvýšení rizika vzniku dopravních komplikací, kolizí a nehod,“ poznamenal.

Také David Schön z policejního prezidia ve čtvrtek upozornil, že v souvislosti s koncem prázdnin (což je z pohledu policie „rizikový víkend“) se na silnicích chystá masivní dohled; po celé republice. Poukázal současně na to, že cílem dopravně bezpečností akce je pomoc v bezpečném návratu z dovolené všem motoristům – a v případě dopravních komplikací pomoc s jejich rychlým odstraněním.

Do preventivních opatření na dálnicích se podle Schönových slov zapojuje i Česká kancelář pojistitelů. Právě ve spolupráci s ní budou na vybraných krizových úsecích dálnic čekat na vývoj událostí nejen operativní hlídky dopravních policistů, ale i odtahová vozidla. „Ta budou připravena ihned vyrazit na pomoc řidičům v případě poruchy či nehody – a zajistit tak rychlé zprůjezdnění komunikace,“ vysvětlil Schön, jak má nasazení odtahovek do terénu přispět ke zlepšení plynulosti provozu na samém sklonku prázdnin.

Takovýto postup se osvědčil už při loňské premiéře, připomněl výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek. „Viditelná hlídka Policie ČR a připravené odtahové vozidlo mají nejen působit preventivně, ale především rychle odstranit překážku k provozu, což šetří peníze i nervy řidičů – a hlavně to zabrání dalším sekundárním nehodám v kolonách,“ poznamenal. Motoristům také doporučuje, aby se v případě problémů obrátili na telefonní číslo 1224 – na Linku pomoci řidičům: „Mají záruku, že situaci jim pomůže vyřešit přímo asistenční společnost jejich pojišťovny zdarma; nikoliv lovci nehod, kteří se často řidičům výrazně prodraží.“

„Očekáváme, že se díky této dopravně-preventivní akci v rizikových úsecích dálnic předejde případným mimořádným událostem a přispěje tak k bezpečnému návratu z prázdnin,“ připomněl i končící šéf republikových dopraváků Jaroslav Řehák. Celorepublikové opatření ke sklonku prázdnin je vlastně tečkou za jeho prací na dosavadní pozici; vrací se do čela dopraváků v Libereckém kraji. „Řízením Ředitelství služby dopravní policie bude po dobu výběrového řízení pověřen Jiří Zlý, který je v současné době vedoucím odboru služby dopravní policie v Moravskoslezském kraji,“ připomněla k personální změně Hana Rubášová z policejního prezidia.

Její kolega Schön ve čtvrtek podobně jako Středočech Chalupa upozornil na to, že vzhledem k očekávané intenzitě provozu jsou ještě více než jindy podstatné ohleduplnost, opatrnost a dodržování pravidel bezpečné jízdy. „Důležitým předpokladem šťastného návratu z cest je i dodržování pravidelných přestávek a dodržování pitného režimu,“ přidal ještě radu, nač nezapomínat ani ve spěchu.

Stanoviště odtahových vozidel na dálnicích
D1: 6. kilometr dálnice ve směru na Prahu (sobota 31. srpna, 14 – 20 hodin)
D1: 56. kilometr dálnice ve směru na Prahu (sobota 31. srpna, 14 – 20 hodin)
D1: 187. kilometr dálnice ve směru na Brno (neděle 1. září, 14 – 20 hodin)
D1: 90. kilometr dálnice ve směru na Brno (neděle 1. září, 13 – 18 hodin)
D1: 146. kilometr dálnice ve směru na Prahu (neděle 1. září, 13 – 18 hodin)
D2: 0. kilometr dálnice ve směru na Slovensko (neděle 1. září, 14 – 20 hodin)
D5: 77. kilometr dálnice ve směru na Prahu (neděle 1. září, 14 – 20 hodin)
Zdroj: Česká kancelář pojistitelů