V meziročním srovnání se počet hostů snížil o 0,3 procenta – úbytek proti loňsku dělá 518 osob, když se celkem ubytovalo 163 094 hostů – a počet přenocování o 2,4 procenta. Obecný trend to ale není; v rámci republiky zaznamenaly pokles už jen Ústecký kraj a Praha (jež je však s 1 516 114 hosty v úplně jiné lize). Celorepublikově zaznamenali statistici pokračování mírně stoupajícího trendu: nárůst dělá 1,8 procenta.

Zhruba ze tří čtvrtin se na zaznamenané návštěvnosti ubytovacích zařízení v kraji tradičně podílejí tuzemští návštěvníci. V letošním prvním čtvrtletí dosáhli tito takzvaní rezidenti podílu 72,9 procenta, připomněl Ondřej Junášek ze středočeské krajské správy Českého statistického úřadu. Ubytovalo se jich o 721 (0,6 procenta) méně než ve stejném období předchozího roku – a právě zde je zdroj poklesu: na straně našinců. Zahraničních návštěvníků čili nerezidentů přijelo nepatrně víc než loni – o 203, což představuje nárůst o 0,5 procenta.

„Největší skupinu hostů ze zahraničí tvořili již tradičně občané Německa (s podílem 26,8 procenta na zahraničních hostech); následovali hosté ze Slovenska (13,6 procenta nerezidentů), Číny (10,9 procenta), Rakouska (7,4 procenta) a Jižní Koreje (6,8 procenta),“ konstatoval Junášek. Upozornil, že ve srovnání s loňskem je patrný zvláště nárůst zájmu cizinců z jihovýchodní Asie: Jihokorejců (o 51,5 procenta) a Číňanů (o 28,7 procenta).

Asijští návštěvníci u nás stále tráví nejkratší dobu, což představuje dlouhodobý trend. Nic se nezměnilo ani na opačném pólu: na nejdelší dobu se ubytovávají hosté z Ruska (s podílem na nerezidentech 2,5 procenta). Průměrná délka pobytu jednoho hosta vychází na 2,24 noci. Je to o 0,45 noci méně než celorepublikový průměr, který dosahuje 2,69 noci.