Pro ty nicméně má rada kraje jednoznačné doporučení: primární prevenci a vzdělávání zaměstnanců neziskovek působících v této oblasti podpořit poskytnutím individuálních účelových dotací. „Celkem hodláme neziskovým organizacím poskytnout částku ve výši 1 591 500 korun,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). S tím, že po 700 tisících by měly na primární prevenci dostat dvě zavedené organizace, jež v této oblasti dlouhodobě působí: Magdaléna a Semiramis. Zbývajících 191 500 Kč by mělo připadnout organici Laxus na vzdělávání zaměstnanců v oblasti adiktologie. To by podle Bezděkových slov mělo být nadstavbové – tedy navazovat na předchozí vzdělávání v oblasti adiktologických služeb. Jinými slovy: jde o prohlubování kvalifikace lidí, kteří se této oblasti věnují dlouhodobě.

Cílem programů primární prevence zajišťovaných neziskovkami je přimět mladé lidi, kteří by se mohli stát problémovými, aby nepodlehli svodům a chovali se bezproblémově. Korektně se to řekne asi takto: jde o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje, jež podporují zdravý životní styl, a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování.

Cesty, jak toho dosáhnout, mohou být různé. Organizace Magdaléna své programy primární prevence cílí na žáky 6. – 9. tříd základních škol a studenty středních škol především v okolí svých poboček: v Benešově, Berouně a Příbrami. Semiramis zase nabízí „pomoc dětem i školám“ neboli preventivní program předcházející rizikovému chování dětí zaměřený na 32 základních škol v různých oblastech středních Čech.