„Připravíme „rozklikávací“ rozpočet na webových stránkách kraje s co největším možným detailem, který každému občanovi umožní dohledat, jak se nakládá s veřejnými financemi. Občan bude moci také dát podnět či dotaz týkající se vynaložení jakýchkoliv prostředků; žádný dotaz či podnět nezůstane nezodpovězen,“ slibuje.

Rozklikávacího rozpočtu kraje se Středočeši v tomto volebním období nedočkali – přesto však končící radní na svém posledním pravidelném zasedání v tomto směru překvapili. V pondělí přijali usnesení schvalující prezentaci výsledků hospodaření kraje a jeho příspěvkových organizací právě prostřednictvím rozklikávacího rozpočtu. S tím, že to zvýší transparentnost informování o výsledcích hospodaření, radní rozhodli o vyžívání aplikace společnosti Gordic, která nese název Interaktivní úřad – Rozklikávací rozpočet.

Krajskému úřadu také radní uložili připravit rozklikávací rozpočet i pro příspěvkové organizace kraje. Současní radní tak vlastně rozhodli o internetové aplikaci, s níž by měli pracovat jejích nástupci. „Celková výše nákladů za čtyři roky bude činit 174 240 korun,“ uvedl náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), k jehož kompetencím patří oblast financí a evropských fondů.

Kovács současně upřesnil, že práce na přípravách pro zavezení rozklikávacího rozpočtu zabraly tři roky. S vysvětlením, že bylo třeba sjednotit účtové osnovy v příspěvkových organizacích kraje a najít cestu, jak účetní data přivést na jedno místo. Příspěvkových organizací má kraj 280 – od Správy a údržby silnic Středočeského kraje, která hospodaří s miliardami, až po malá muzea v podobě památníků významných osobností.

Rozklikávací rozpočet umožní zájemcům dohledat údaje o hospodaření kraje do posledního detailu; ukáže, zač kraj a jeho organizace utrácejí. „Veřejnost si tak bude moci otevřít doklady až na úroveň rozkliknutí účetního dokladu,“ konstatoval Kovács. To, co říká, je jistě chvályhodné. Jeho slovům však lze rozumět i tak, že usnesení odcházejících radních zavazuje nástupce k takovému zveřejňování údajů o hospodaření, po jakém v nynějším volebním období současná opozice v krajském zastupitelstvu marně volala.