Rozdíl je především v nižší bolestivosti, kdy se může stát, že žena příznaky přicházejícího akutního infarktu prakticky nepociťuje, plyne ze zkušeností kardiologů. Důsledkem často bývá, že vyhledá lékařskou pomoc později – a hrozí vážnější komplikace; včetně fatálních následků. Zatímco u mužů se infarkt hlásí typicky svíravou až pálivou bolestí na hrudi, která se může šířit i do okolních partií (nejčastěji levého ramene, krku či čelisti), dušností a pocením, u žen bývají častějšími příznaky i potíže s dýcháním, závratě, bolesti zad či dolní čelisti; varování může představovat i dlouhodobá únava.

Jiné vnímání bolesti

Hledat vysvětlení odlišností není jednoduché, připouští Michal Vrablík ze III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Kromě odlišného vybavení tkání může za rozdíly i odlišná anatomická stavba srdečního cévního zásobení; ženy mají jemnější a užší cévy než muži,“ poznamenal. Připomíná ale i další souvislost: u mužů a žen se často liší subjektivní vnímání obtíží. „Riziko infarktu myokardu si ženy také často uvědomují až v pozdějším věku než muži,“ doplnil profesor Vrablík.

U žen se při infarktu může objevit rovněž bolest žaludku, kterou pacientky snadno zamění s pálením žáhy či ji považují za projev žaludečních vředů. A ženy v menopauze by si měly dát pozor, aby příznaky přicházejícího infarktu nezaměňovaly s nepříjemnostmi klimakterického syndromu.

Důraz na prevenci

Bez ohledu na pohlaví lékaři varují, že u lidí s vysokým krevním tlakem a vysokou hladinou LDL-cholesterolu je riziko kardiovaskulárních příhod včetně infarktu výrazně vyšší: v případě hypertenze ve srovnání se zdravou populací až dvojnásobně – a v případě vysokého cholesterolu dokonce až osmkrát. Všem bez rozdílu proto doporučují: je důležité nepodceňovat kontroly včetně preventivních prohlídek a svého praktického lékaře navštívit alespoň jednou do roka. Právě na to hodně lidí v koronavirové době nedbalo.

Že prevenci není radno podceňovat, zdůrazňuje i lékař Vrablík, který je garantem projektu Srdce v hlavě. Ten se snaží připomínat veřejnosti především rizika spojená s vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem, ale i s tím, že tyto problémy nebudou objeveny včas kvůli zanedbávání lékařských prohlídek (či pokud pak případně mají pacienti problém s dodržováním předepsaného léčebného schématu). Je vždy lépe infarktu předejít, než mu čelit, připomíná s tím, že je lepší přijít třikrát k vyšetření zbytečně – než jednou pozdě. A rizikové faktory, jako jsou krevní tlak, cholesterol, ale i cukr, si hlídat.

Kardiovaskulární onemocnění, z nichž nejčastější je u nás ischemická choroba srdeční včetně akutního infarktu myokardu, patří v naší zemi k velmi častým zabijákům. Podle údajů ÚZISu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, se podílejí na úmrtí až 40,1 procenta mužů a 45,6 procenta žen.

Úmrtí na akutní infarkt myokardu

Okres / Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Benešov - muži 35 46 26 27 29 28 24 25 17 17
Benešov - ženy 32 21 34 23 11 10 16 25 17 6
Beroun - muži 25 35 44 23 21 27 17 23 13 23
Beroun - ženy 32 40 21 18 16 13 14 8 18 7
Kladno - muži 82 81 83 65 58 51 47 41 39 48
Kladno - ženy 32 40 21 18 16 13 14 8 18 7
Kolín - muži 40 28 44 22 22 25 29 27 19 23
Kolín - ženy 17 26 14 14 12 17 19 17 8 12
Kutná Hora - muži 28 28 32 25 19 19 18 21 15 16
Kutná Hora - ženy 17 26 14 14 12 17 19 17 8 12
Mělník - muži 50 45 53 43 40 36 28 31 24 21
Mělník - ženy 38 31 46 38 23 19 22 24 13 21
Mladá Boleslav - muži 45 28 46 30 25 27 44 32 27 27
Mladá Boleslav - ženy 22 18 24 23 18 23 20 14 16 16
Nymburk - muži 44 29 30 29 29 37 33 24 14 24
Nymburk - ženy 27 21 17 16 14 10 20 24 19 12
Praha-východ - muži 46 32 38 32 31 24 33 18 32 32
Praha-východ - ženy 23 19 27 22 24 20 18 17 19 14
Praha-západ - muži 32 37 17 32 26 24 34 19 25 16
Praha-západ - ženy 20 35 29 33 18 34 22 22 21 8
Příbram - muži 39 36 31 40 36 47 27 32 28 36
Příbram - ženy 20 35 29 33 18 34 22 22 21 8
Rakovník - muži 21 22 15 20 16 12 11 11 9 11
Rakovník - ženy 18 14 9 10 5 16 5 5 8 2
Středočeský kraj - muži 487 447 459 388 352 357 345 304 262 284
Středočeský kraj - ženy 324 324 307 258 199 229 224 216 190 146
Praha - muži 487 447 459 388 352 357 345 304 262 284
Praha - ženy 235 256 203 172 177 185 196 171 156 157

Zdroj: Český statistický úřad