Jako příklad, kdy podpora vedla k tomu, že truchlivá situace neměla konce ještě smutnější, připomněl středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS) případ, kdy matka zemřela při porodu a tatínek zůstal sám. „Vrba pomohla, takže se dokázal o dítě starat – a zůstalo v jeho péči,“ shrnul vývoj událostí, jež ve skutečnosti nebyly jednouché ani rychlé.

Aby rodina fungovala

Podpora Nadačního fondu Vrba, s nímž kraj spolupracuje, byla dosud třeba převážně po tragických dopravních či jiných nehodách, ale i v souvislosti s úmrtím některého z rodičů kvůli vážnému onemocnění; zejména v důsledku nádorů. Předsedkyně výboru sociálních věcí krajského zastupitelstva Pavla Štrobachová (STAN) nicméně připomněla, že nyní je třeba podporu poskytovanou krajem navýšit. „Rodin v souvislosti s covidem přibylo,“ upozornila na koronavirové souvislosti.

Středočeští zastupitelé byli zajedno: příspěvek na činnost fondu, pro letošní rok ve výši 300 tisíc korun, schválili jednomyslně; pro zvedlo ruce všech 56 hlasujících. Hrabánek si pochvaluje, že tak lze navázat na loňské úspěšné působení Vrby ve středních Čechách.

„Současná doba, spojená s epidemií nemoci covid-19, je zejména pro rodiny skutečně velmi těžká – a pro některé ovdovělé rodiče je téměř nemožné skloubit své pracovní povinnosti s péčí o děti,“ upozornil Hrabánek, že zvlášť obtížné to bylo v době, kdy menší děti nemohly chodit do školky a také školáci absolvovali výhradně distanční výuku. I v takových situacích dokáže Vrba pomoci: prostřednictvím Vrběnek; pečovatelek starajících se o děti v době nepřítomnosti ovdovělého rodiče.

Podpora hned i později

Vedle péče o děti může Vrba pomoci také se zajištěním chodu domácnosti, a to nejen díky vyslání hospodyně; i zajištěním práce řemeslníka, když je potřeba. Praktickou pomoc a podporu ovdovělým rodinám s dětmi poskytuje Nadační fond Vrba jako jediný v České republice. Přičemž se snaží, aby šlo nejen o pomoc účelnou, ale také pokud možno bezodkladnou; ve chvíli, kdy se člověk s novou situací teprve seznamuje, připomněla ředitelka nadačního fondu Petra Glosr Cvrkalová.

Sama ovdověla v 31 letech; manžel utrpěl pracovní úraz, když starší dceři bylo necelých šest let a mladší tři roky. A z vlastní zkušenosti ví, jak vítaná a potřebná je pomoc prakticky se vším. S úklidem. S dětmi. S porouchaným autem…

Nadační fond toho však podniká mnohem víc, připomněla Helena Frintová z krajského úřadu. „Realizuje i ozdravné pobyty pro ovdovělé rodiny – a v letošním roce bude nabídka pro klienty ze Středočeského kraje rozšířena o svépomocné skupiny pro děti z ovdovělých rodin,“ konstatovala.

Důležité je i poučení do začátku

- Rychlá pomoc je potřebná hned po tragédii v rodině. Bez ohledu na slzy a organizování pohřbu je třeba neprodleně zvládnout spoustu dalších věcí.

- Bezprostředně po kontaktování klientem navštíví ovdovělou rodinu terénní pracovník, který v rámci osobní konzultace předá důležité informace praktického rázu. Terénní pracovník informuje ovdovělého rodiče, jak se nejsnáze zorientovat v záležitostech, které nesnesou odkladu – nejen v těch úředních – a poskytne základní právní poradenství, které se týká nadcházejícího dědického řízení.

- Úmrtí znamená i zablokování bankovního účtu, ze kterého přestanou odcházet i všechny pravidelné platby. Je také třeba řešit přepisy nejrůznějších smluv, zorientovat se v tom, jaká vlastně byla uzavřena pojistka… Či co je třeba podniknout navíc, pokud nelze předložit oddací list.

Zdroj: Petra Glosr Cvrkalová, Nadační fond Vrba