Středočeský kraj uzavřel se společností EKO-KOM dohodu, která pojednává o podpoře recyklace a využití odpadů z obcí na území kraje; z toho také publikace vychází, podotkla mluvčí.

„Brožura vysvětluje důležitost překládacích stanic v odpadovém hospodářství obcí, počítá samozřejmě s tím, že po roce 2024 bude platit zákaz skládkování neupravených směsných komunálních odpadů,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera.

Zpracovanou brožuru schválil výbor pro životní prostředí a nyní i rada. „ V nejbližší době bude vydána v papírové podobě v počtu 1 200 kisů a rozeslána jednotlivým obcím, zároveň bude k dispozici ke stažení na webových stránkách Středočeského kraje. Celkové náklady na publikaci dosáhnou maximálně 11 400 korun,“ uvedla mluvčí Helena Frintová.

Nejedná se o první příručku pro obce. V rámci stejné dohody v březnu vyšla již jedna s názvem Komunální odpad po roce 2024.