Opravou, při níž byla nejen rekonstruována vozovka, ale také odstraněny bodové závady, prošlo podle aktuálních údajů krajského úřadu 1,57 kilometru silnice od křižovatky se silnicí II/125 po křižovatku se silnicí III/33514.

„Součástí opravy bylo sejmutí svrchní drnové vrstvy na krajnicích a v příkopech, pročištění a prohloubení příkopů, kácení, napojení hospodářských sjezdů včetně obnovy propustků a rozprostření rekultivační vrstvy na nové svahy zemního tělesa,“ připomněl ředitel středočeské správy silnic Zdeněk Dvořák, že se pracovníci společnosti Swietelsky stavební nesoustřeďovali jen na asfaltový povrch vodovky.

Cena zakázky, dosahující s DPH 41,3 milionu korun, bude uhrazena za pomoci evropských fondů. Z nich má být podle sdělení krajského úřadu zaplaceno 85 procent uznatelných nákladů.

V souvislosti s březnovým předáním staveniště upřesnila Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje na svém webu, že opravy se týkají úseku v délce 1070,5 m od křižovatky se silnicí III/33514 po dopravní značení začátek/konec obce Uhlířské Janovice plus dalších 502 m od zmiňovaného značení po křižovatku se silnicí II/125, kde se nachází i úrovňový železniční přejezd – to vše v celkové ceně 41,1 milionu s DPH.