Obnovení provozu restauračních předzahrádek po koronavirové pauze provázelo ochlazení a mnohde i déšť, takže samotný start byl pozvolný. Následné oteplení však už provozovatele prověřilo. O zájmu zákazníků se mohli přesvědčit i hygienici při kontrolních návštěvách. Od pondělí 11. května, kdy předzahrádky mohly opět ožívat, jich uskutečnili prozatím 68, sdělila Deníku Dana Šalamunová z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Pochybení na sedmi místech

Neobešlo se to bez výtek, nicméně pokuta nepadla žádná. „Cílem kontrol, které dosud proběhly, bylo spíše usměrnit kontrolované osoby a poradit jim, jak se vypořádat s požadavky uvedenými v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví,“ konstatovala Šalamunová. „Kontrolované osoby byly při zjištění nedostatku vyzvány k zjednání nápravy – a pokud tak učinily, nebyla jim uložena sankce,“ doplnila.

Uvažovat o poutě hygienici nemuseli ani na jednom ze sedmi míst, kde bylo třeba něco napravit. Ještě během kontroly dali provozovatelé svá pochybení či opomenutí do pořádku. „V jednom případě bude uloženo napomenutí a v jednom případě byla situace řešena domluvou,“ upřesnila Šalamunová, jakou dohru prozatím odhalení hygieniků přinesla.

V naprosté většině však bylo všechno v pořádku. Vedle čtyř případů chybějící dezinfekce se častěji opakovalo také nedodržení minimálních odstupů 1,5 metru mezi návštěvníky či lidmi v okolí; rovněž čtyřikrát. Jednomu zaměstnanci pak chyběly jednorázové rukavice.

Nejen nápadná opatření

Při kontrolách se hygienici zaměřují na to, zda provozovatelé dokázali uhlídat celou řasu opatření: takových, která zákazníci mohou vidět, ale i těch, jež tolik nápadná nejsou. K takovým patří například zajišťování pravidelné dezinfekce v zázemí. V centru pozornosti je i to, jak k dodržování platných opatření vybízí personál návštěvníky.

Výsledky z dosavadních kontrol předzahrádek lze porovnat s prvními kontrolami opatření proti šíření koronaviru v obchodech. Také tehdy nebylo cílem provozovatele nachytat a pokutovat, ale hygienici se nažili především upozorňovat a radit. Nedostatky, jakými byly třeba umístění dezinfekce a ochranných pomůcek na ruce či chybějící značky na podlaze upozorňující na bezpečné odstupy, se rovněž dařilo napravovat ještě během kontroly.

Zaměření kontrol předzahrádek restaurací

- Zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních prostorách provozovny

- Uspořádání venkovních prostor provozovny tak, aby sedící zákazníci nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob (pokud předzahrádku nedělí od okolí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest)

- Usazení zákazníků tak, aby mezi nimi byl odstup alespoň 1,5 metru – s výjimkou hostů sedících u jednoho stolu

- Aktivní přístup provozovatele bránící shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru; včetně čekací zóny provozovny

- Zajištění možnosti dezinfekce rukou pro zákazníky při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny

- Umožnění přístupu na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; včetně zajištění, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup

- Dezinfekce židlí a stolů před usazením každé nové skupiny zákazníků

- V případě prodeje přes výdejové okénko zajištění jeho dezinfekce alespoň každé dvě hodiny

- Zajištění, aby pracovník s tělesnou teplotou 37 stupňů Celsia a vyšší nebo jinými příznaky onemocnění Covid-19 neměl přístup do provozovny

- Provozovatel vede zákazníky k dodržování všech opatření (zákazník nemá povinnost nosit roušku v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu)

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje