Jestliže počet ubytovaných vzrostl více než počet strávených nocí, znamená to, že se stále nedaří naplňovat záměr, který jako jeden z cílů v oblasti cestovního ruchu dlouhodobě ohlašují představitelé kraje bez ohledu na to, kdo a z jaké strany je zrovna ve funkci: přimět návštěvníky, aby se nechali zlákat k dlouhodobějším pobytům. Z tohoto pohledu patří k „nejvítanějším“ hosté z Ruska.

Naopak pro návštěvníky z jihovýchodní Asie jsou typické krátkodobé pobyty. Průměrný návštěvník strávil v kraji 2,09 noci (přičemž republikový průměr je vyšší; dosahuje 2,45). Příznivě se jeví trend stoupajícího zájmu o lázeňská zařízení. Jejich klientů přibylo bezmála o desetinu. Nepatrně však poklesla délka pobytu.

Navýšení návštěvnosti středních Čech za druhý kvartál hodnotí Český statistický úřad jako nejvyšší meziroční nárůst od roku 2012 – a druhý nejvyšší v mezikrajském srovnání. V absolutních počtech nicméně střední Čechy předbíhá nejen atraktivní (a nedostižná) Praha, ale ještě kraje Jihomoravský a Jihočeský. Celkově se počet ubytovaných návštěvníků vyšplhal na 315 651 osob (přičemž před rokem jich bylo o 29,3 tisíce méně). Strávených nocí zaznamenali statistici 661 tisíc.

Stále platí, že jasnou převahu mají tuzemští návštěvníci. Nadále si udržují tříčtvrtinový podíl, připomíná Ondřej Junášek ze středočeské správy Českého statistického úřadu. Ze zahraničí přijíždí nejvíce hostů z Německa (s podílem 22,9 procenta), ale již na druhou příčku se dostal příliv Číňanů (13,3 procenta), kteří předběhli Slováky (11,4 procenta). V celorepublikovém měřítku je pořadí na druhém a třetím místě opačné. Na dalších příčkách následují v kraji obyvatelé Polska (8,1 procenta) a Rakouska (4,7 procenta). Třeba návštěvníci z USA mají navzdory více než dvoupětinovému meziročnímu nárůstu podíl jen 2,8 procenta. Více než čtvrtinový pokles zaznamenali proti loňsku Jihokorejci – i tak však mezi cizinci zaujímají šestou příčku s podílem 3,9 procenta.

Za celé první pololetí se návštěvnost meziročně zvedla o 11,9 procenta – a počet strávených nocí stoupl o 11,6 procenta. I v těchto číslech lze spatřovat odraz nárůstu zájmu ze strany „jednodenních“ Číňanů; rozhodně však nejde o vliv osamocený.

Návštěvnost kraje v číslech
Ve druhém čtvrtletí statistici ve středních Čechách zaznamenali:
- 315 651 ubytovaných návštěvníků (proti loňsku o 29,3 tisíce hostů více, což představuje meziroční nárůst 10,2 procenta)
- 661 tisíc přenocování (což je ve srovnání s loňskem více o 8,6 procenta)
- převahu tuzemských návštěvníků zaujímajících podíl 75 procent; ubytovalo se jich o 25 tisíc více než loni (o 11,8 procenta)
- nárůst i mezi takzvanými nerezidenty přijíždějícími z ciziny: těch do kraje zavítalo o 4,3 tisíce více než v předchozím roce (5,8 procenta)

Zdroj: Krajská správa Českého statistického úřadu pro Středočeský kraj