Tak bude vypadat noc z pondělka na úterý i další dvě noci na některých středočeských dálnicích – konkrétně na D1, D0 neboli Pražském okruhu a D5. Právě přes ně se budou přesouvat konvoje americké armády, projíždějící krajem z Vysočiny na Plzeňsko.

Přesun jen během noci

Zvládnout musí vojáci dlouhou štreku. Přes dvě stě vozidel včetně obrněných transportérů a další těžké techniky, které vezou na šest stovek vojáků, se vrací ze spojeneckého cvičení armád NATO v Maďarsku Saber Guardian 2021 – a cesta končí až na jejich základnách v Německu. Součástí cvičení je i tento dlouhý přesun, stejně jako zapojení České republiky v roli hostitelské země. Tak tomu bylo ostatně i v květnu, kdy Američané po stejné trase mířili opačným směrem od západu na východ: po vlastní ose se přesouvali do místa konání cvičení.

Opět platí, že celkové dvě stovky vozidel jsou rozděleny do tří konvojů, které budou Českou republikou projíždět postupně. Každý konvoj bude rozdělen do čtyř nebo tří kratších kolon o nejvýše 20 kusech techniky, jež v doprovodu české vojenské policie a Policie ČR budou vyjíždět postupně, s hodinovými rozestupy, informovala Magdalena Dvořáková z generálního štábu. „Přesuny jsou plánovány v pozdních večerních až brzkých ranních hodinách, od 19. hodiny do 6. hodiny,“ upřesnila, že cílem je co nejméně omezovat běžný silniční provoz.

Existují záložní plány

Podobné jízdy příslušníků americké armády jsou známé i z dřívějších let; již od roku 2015. Na rozdíl od minulých přesunů, kdy se jezdilo během dne a místo odpočinku bylo zřízeno ve Staré Boleslavi na Praze-východ, je v letošním plánu pouze plynulý noční průjezd napříč středními Čechami. Zdejší vojáci, konkrétně příslušníci nově vznikajícího praporu podpory nasaditelných sil z Rakovníka, se však podílejí na vybudování a zajištění provozu stanového tábora se zázemím v Rančířově u Jihlavy.

Ve Staré Boleslavi bylo v souvislosti s tímto přesunem zřízeno pouze dočasné operační středisko, jež Policii ČR umožňuje ve spolupráci s armádou i Ředitelstvím silnic a dálnic ČR sledovat přesun vojenských kolon – a případně přijímat rozhodnutí reagující na případné neočekávanosti. Tak byla při květnovém přesunu jedna z kolon odkloněna k odpočinku v záložních prostorách v Ruzyni, když kolonu jedoucí před ní citelněji zdržela oprava porouchaného vozidla. Podobných náhradních stanovišť je předem vyčleněno hned několik.