Stále ještě čerstvá změna na dvou páteřních trasách směrujících napříč krajem od západu k východu i severojižním směrem byla reakcí na rozsáhlé práce na tratích, kvůli nimž se nedařilo dodržovat časy příjezdů. Z této situace vzešla úprava jízdních řádů včetně rozdělení tras na samotné úseky s nutností přestupu v Praze.

Prosincová změna už je plánovaná i za pomoci veřejnosti, když se svými podněty mohly přijít vedle kraje také obce, firmy, školy či občané. Jak byly tyto připomínky zapracovány do návrhu nového jízdního řádu, nyní zveřejnila na svém webu Správa železnic (přímou cestu může nabídnout třeba odkaz 1url.cz/@vlaky2021). Úplně konečná podoba to ještě není, avšak významnější změny už se neočekávají. Měnit by se měly už jen drobnosti.

Třebaže zveřejněná podoba stále představuje návrh, o němž se má dále jednat, se zanesením dalších podnětů veřejnosti už úředníci Správy železnic nepočítají. Teoreticky jsou možné spíš jen případné škrty, pokud by objednatelům veřejné dopravy chyběly na zajištění dopravní obslužnosti peníze (což však není varianta, s níž by se počítalo). S menšími požadavky na další úpravy by případní zájemci mohli uspět až k termínu změny jízdních řádů v červu – a na ty větší nedojde dřív než v rámci příprav nového jízdního řádu, který bude platit od prosince 2021.