Opozice dlouhodobě žádá zveřejnění konkrétních jmen a konkrétních výsledků pracovníků, s nimiž měl dohody uzavřené odbor krajského úřadu nazývaný kancelář hejtmanky. Opoziční politici chtějí posoudit kvalifikaci lidí, kteří vykonávali práce honorované i desítkami tisíc korun měsíčně, a vyhodnotit výsledky, jež kraj za tyto peníze získal.

Externistů prý bylo třeba 

V minulých měsících věc dostávala podobu sporu – místy i poněkud emotivního – mezi krajskými politiky ze STAN a ODS na straně jedné a ANO na straně druhé. Opozičníkům nestačí vysvětlení krajského úřadu, že bylo třeba pomoci externistů, když po volbách s bývalými politiky odešla i část jejich úřednického týmu (a navíc to bylo v době, kdy se objevovaly nové úkoly například v souvislosti se změnou systému rozdělování krajských dotací či s přípravami oslav stého výročí vzniku Československa spojených i s přípravou výpravné publikace).

Nechtěli se spokojit ani s tím, že obdrželi stručné výkazy práce; navíc anonymizované, pouze s číselnými kódy. Ohrazovali se, že z nich se požadované informace vyčíst nedají, a trvali na svém: chtějí znát konkrétní jména a konkrétní výstupy. To však podle krajského úřadu nelze zveřejnit bez souhlasu dohodářů – a když úřad tyto pracovníky o udělení souhlasu požádal, do jednoho se prý vyjádřili odmítavě.

Odbor interního auditu provedl šetření 

Dohadování politiků, od jara sledované i za pozornosti médií, dospělo k tomu, že ředitel krajského úřadu Jiří Holub v dubnu nařídil odboru interního auditu a kontroly provést šetření k uzavíraným dohodám od roku 2017 do současnosti. Závěr, který kraj zveřejnil v polovině června, konstatoval, že dohody s externími pracovníky byly uzavírány podle práva: jak v souladu se zákoníkem práce, tak (ty novější) podle pokynu ředitele úřadu pro personální práci z roku 2018.

Závěr, že zákon nebyl porušen, přijala opozice s brbláním. Tohle prý není odpověď na otázky pokládané již od samého počátku. Konkrétní jména, konkrétní výsledky práce, opakovala své požadavky. Závěry odboru interního auditu byly nicméně předány sedmičlenné pracovní skupině kontrolního výboru, zřízené speciálně k tomuto účelu – a ta měla ve středu navrhnout další postup.

Věcí se začali zabývat policejní detektivové

Už nenavrhne a ani se nesejde, řekl Deníku předseda kontrolního výboru Šanc. Podle jeho slov byly karty nově rozdány 25. června. Tehdy se v budově krajského úřadu objevili kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu, zajímající se právě o dohody s externisty, a odvezli si vyžádané podklady.

Když se věci ujali policejní detektivové, další aktivita kontrolního výboru zastupitelstva i jeho pracovní skupiny je podle Šancových slov bezpředmětná. „My bychom nové informace nedostali – a vyšetřování policie je silnější, jde do větší hloubky a dopracuje se všech informací,“ řekl Deníku předseda kontrolního výboru. Jak konstatoval, výbor zastupitelstva by mohl dospět maximálně do bodu, „za kterým by to beztak byla práce pro policii“ – a tak nyní nechává aktivitu na kriminalistech až do výsledku vyšetřování.

To, že věci kolem dohod budou důkladně a nezávisle prošetřeny, přivítala v souvislosti s příchodem policejních detektivů hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Mimo jiné zdůraznila, že ona dohody neuzavírala – to bylo věcí úřadu. Jeho ředitel Holub uvedl, že pracovníci úřadu poskytují policii maximální součinnost.