Takové jsou hlavní úkoly spolku Středočeské vodní cesty, který při jejich naplňování úzce spolupracuje nejen se Středočeskou centrálou cestovního ruchu, ale i se stejnou organizací Jihočeského kraje.

Tomuto spolku středočeští radní navrhují poslat z rozpočtu kraje dotaci na činnost ve výši 3,8 milionu korun. Rozhodovat o ní budou 25. listopadu středočeští zastupitelé – a lze očekávat, že se to neobejde bez diskusí. Někteří totiž o potřebnosti spolku nejsou přesvědčeni; míní, že stejnou práci dělají jiné organizace. Ať už jde třeba právě o krajské turistické centrály, či například státní instituci Ředitelství vodních cest ČR.

Pověsti spolku neprospěly hlavně počátky jeho existence. Poté, co byl založen v roce 2015, se jeho činnost rozplizla do vytracena. Ohleduplně řečeno: jeho aktivity byly utlumeny kvůli nevyjasněné koncepci činnosti. Letos se změnily stanovy, podle nichž je zakládajícím členem Středočeský kraj a jako přidružení členové figurují Asociace malých a středních podniků a živnostníků a akciová společnost BG Technik cs prodávající zahradní techniku, truhlářské stroje a elektrické vozíky pro lidi se sníženou pohyblivostí – ale také lodě, čluny a motory. Od jara je novým ředitelem Dušan Sahula, jenž má činnost rozhýbat díky předchozím bohatým zkušenostem z působení v oboru lodní dopravy a logistiky.

Spolek pak o sobě začal dávat vědět. „Hned v květnu byl prezentován v rámci prvního Festivalu vodní turistiky v Hluboké nad Vltavou, kde byly představeny jeho nové webové stránky, na kterých jsou souhrnné informace o regionu vodních cest ve středních Čechách a informace o turistických možnostech v okolí Labe a Vltavy,“ připomněl v pondělí Sahula. „V září se spolek organizačně spolupodílel na festivalu Slavnosti břehu v Roztokách a Klecanech, kde zajišťoval přívozní loď a účast vodní záchranné služby. Ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu se pak podílel i na vypracování studie s názvem Ekonomické dopady z umožnění plavby do Českých Budějovic,“ doplnil ředitel. K bilanci činnosti spolku v uplynulých měsících patří podle jeho slov i podíl na přípravě koncepce ekologické „cyklolodě“ na Vltavě v úseku Klecany – Máslovice a počátek prací na vytvoření fotobanky, jejíž obsah bude mít k dispozici také Středočeská centrála cestovního ruchu. Nebude v ní chybět ani úsek Labe okolo soutoku s Jizerou i samotná Jizera.

Středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO), který je současně předsedou představenstva spolku, upozornil, že k dalším činnostem spolku patří získávání dotací, grantů a příspěvků. „Dále spolupráce při organizaci výstav, podpora spojení vodních cest s nabídkou turistického využití ze strany obcí a měst i spolupráce s hospodářskými komorami či akademickou obcí,“ upozornil radní, kam má spolek také napřít pozornost.