Zčásti ji lze připodobnit k chytrým navigacím, jež na základě vyhodnocení údajů o aktuálním provozu doporučují řidičům ideální trasu. Do jisté míry obdobně by měla fungovat chystaná aplikace, mající pomoci bojovat proti šíření koronaviru: na základě dat o koncentraci lidí má uživatelům doporučovat optimální trasu a harmonogram pro návštěvu míst. Spíš než k navigaci však tvůrci svůj záměr přirovnávají k předpovědi počasí: jde o to nabídnout odborně získané předpoklady, které lidem pomohou správně se rozhodnout.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Projekt, který vychází z již dřívějších poznatků laboratoře chronorobotiky Centra umělé inteligence na katedře počítačů, pracuje s jednoduchým pravidlem: čím vyšší koncentrace lidí na veřejně přístupných místech, tím větší je riziko šíření viru – a naopak. Na rozdíl od zmiňovaných navigací, které pracují se skutečnými údaji o aktuální hustotě silničního provozu, však je v tomto případě cílem naprogramovat algoritmus, který vytvoří časoprostorovou mapu rizika v dané lokalitě. Čili: předpověď.

Umělá inteligence pomůže plánovat

Umělá inteligence odhadne, kterým místům se v konkrétním čase raději vyhnout, protože je pravděpodobné, že by se tam mohli hromadit lidé, či dokonce vytvářet fronty. Lidé by se tak měli dočkat doporučení, na který čas je nejvhodnější naplánovat třeba návštěvu obchodu, lékárny – nebo třeba odpočinek v parku. Jak na to, se však systém musí naučit.

Právě v souvislosti s tím je neocenitelná pomoc dobrovolníků: konkrétně komunitní sběr anonymních dat. Zjednodušeně řečeno: nejde o sledování pohybu konkrétního člověka, na čemž je založena třeba chytrá karanténa, ale jedná se o sledování čehosi jako „hemžení mravenců“, což nebude narušovat soukromí jednotlivců.

Docent Tomáš Krajník, který za vývojem projektu stojí, vysvětluje, že systém připravovaný jeho týmem zpracovává pokročilými algoritmy umělé inteligence modelující lidské chování anonymní data.

Do získávání dat se může zapojit veřejnost

Právě při získávání dat, ze kterých se umělá inteligence bude učit, potřebují výzkumníci pomoc veřejnosti. Občané, kteří si prostřednictvím odkazu chronorobotics.fel.cvut.cz/cs# stáhnou pilotní aplikaci FreMEn Explorer, se tak mohou stát přímými spolupracovníky: stanou se průzkumníky, kteří na navštívených místech zaznamenají údaje o odhadovaném počtu lidí a pocitové míře zahuštění. Takto získaná data pomohou ke konečnému naprogramování aplikace.