Zimu odlet nevěstí

Pozorného čtenáře zaujalo, že některé stěhovavé druhy – třeba ťuhýci či rákosníci – zřejmě odletěli na zimoviště v Africe nejméně o dva týdny dřív než obvykle. „Co nám tím asi říkají?“ zamýšlí se Vavřena. A hned uvažuje, zda to může souviset s očekáváním brzkého příchodu zimního počasí – či spíše jde třeba o důsledek nedostatku hmyzu k potravě.

„Nebo snad vlivy sucha?“ klade otázku.

Odhadnout, co nám chování ptáků může naznačovat, je obtížné. Naopak jasné je to, co nám nesděluje, konstatoval ředitel kanceláře České společnosti ornitologické Zdeněk

Vermouzek. „Neříká nic o budoucnosti; ptáci jsou na tom stejně jako my: taky neumí věštit,“ konstatoval. Upozornil současně, že z několika pozorování v jediném roce nelze vyvozovat žádné dalekosáhlé závěry.

„Letos to bylo jinak s potravou, jíž bylo přes léto hodně, a tak se třeba stalo, že se ptáci zvládli dobře vykrmit a mohli odletět dřív,“ naznačil Vermouzek možnou odpověď. „Nebo se v daném místě množství potravy z nějakého důvodu snížilo, tak hledají jinde,“ poznamenal.

Lidé mají zájem

S dotazy souvisejícími s tahem ptáků se ornitologové setkávají poměrně často. A netýkají se jen populárních čápů, odlétajících od poloviny srpna do začátku září. Pozornost budí třeba i vlaštovky, pro něž je typický odlet během září, a jiřičky, jež nám zamávají křídly až na přelomu září a října.

V zimě bývají časté otázky, kde se vzala kvanta havranů. Ti ve druhé polovině října přilétají ze severovýchodu, hlavně z Ukrajiny, Běloruska a Ruska, zatímco ti naši (třeba z hnízdišť na Mělnicku) se přemisťují do Německa či Francie. Lidé také často postřehnou, že druhy, pro něž bývá typický časný přílet již na sklonku zimy – třeba husy velké, skřivani, špačci či čejky nebo konipasi – někdy neodletí vůbec a zimují zde.

Tipy pro pozorování ptactva
- K vidění jsou větší hejna různých tažných ptáků
- Začíná ruch na rybnících, kde se ptáci dají dobře sledovat (hlavní dění však teprve přijde)
- V otevřené krajině lze spatřit i druhy, které se tam běžně nevyskytují; v polích se lákadlem mohou stát dravci (třeba poštolka rudonohá či oba druhy luňáků – tedy červený a hnědý)
- Někde lze ještě pozorovat pohyb na takzvaných pohnízdních shromaždištích, typické je nyní shlukování do hejn s přípravami na cestu na zimoviště; přichází hlavní doba pozorování táhnoucích hejn, přepeřování kachen či aktivity bahňáků
- Z konkrétních lokalit stojí za návštěvu například:
>> Křivoklátsko – zejména okolí Zbečna
>> Žehuňský rybník (u obce Žehuň na Kolínsku; mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou) + obora Kněžičky
>> Rožďalovické rybníky (u obce Rožďalovice severovýchodně od Nymburka)
>> Bývalé vojenské cvičiště Milovice-Mladá na Nymbursku
>> Týnecké mokřiny východně od Týnce nad Labem na Kolínsku
>> Pomezí Kutnohorska a Pardubicka na severovýchod od Čáslavi
>> Velký Blaník u obce Louňovice pod Blaníkem na Benešovsku
>> Brdy – Padrťské rybníky u obce Strašice na pomezí Příbramska a Rokycanska
>> Údolí Vltavy při pomezí Příbramska a Písecka
>> Kokořínsko + pomezí Mělnicka a Českolipska severně od Mšena