Podařilo se dokončit projektovou dokumentaci a středočeští radní – kraj je totiž zřizovatelem školy – v pondělí rozhodli o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky. Nejvyšší přípustná nabídková cena dosahuje 54 milionů korun. Představitelé kraje nicméně očekávají, že konečná suma by mohla být nižší.

„Zakázka bude soutěžena v takzvaném otevřeném řízení, to znamená, že bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň na profilu zadavatele,“ vysvětlila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). S tím, že kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. K tomu, že benešovské gymnázium tělocvičnu potřebuje a postavit novou se jeví jako nejrozumnější, se krajští politici kloní nezávisle na své politické příslušnosti. Mohou se nicméně objevit dohady kolem načasování konečného rozhodnutí právě na dobu před komunálními volbami.

Budoucí hala tělocvičny, s nynější budovou gymnázia bezbariérově propojená spojovacím krčkem s výtahem, má mít rozměry 31 x 29 metrů; samotné hřiště bude velké 21 x 15 metrů. Vedle sportoviště se do haly vejdou ještě šatny, sprchy, sociální zařízení, nářaďovna a kabinet. Nad zázemím ještě vznikne patro s dalším kabinetem a jednou malou učebnou.

Gymnázium Benešov - tělocvičnaZdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Gymnázium Benešov - tělocvična. Autor: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje