David Suchan z policejního prezidia ostatně věří, že snížit smrtelné následky se snad podařilo i díky projektům zaměřeným na bezpečnost na pozemních komunikacích.

„Pojďme i v letošním roce trochu potrénovat, přiučit se třeba něčemu novému, abychom se z našich cest vraceli vždy šťastní a v pořádku,“ vybízí Suchan právě k účasti na již třetím ročníku preventivní akce Začněme spolu, již Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR připravuje společně a Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR.

Začíná sice v polovině dubna, nicméně středočeská vyjížďka se uskuteční až v červnu, před závěrem celostátní kampaně. Pro motorkáře je však aktuální přihlásit se už nyní – loňský velký zájem, umocněný navíc účastí jezdců z Prahy, ukázal, že ne na všechny se dostane.

Stejně jako v minulých letech se v rámci projektu uskuteční společné vyjížďky motorkářů s dopravními policisty na motocyklech – právě pro tyto jízdy je počet účastníků z bezpečnostních důvodů omezen na 250, a tudíž je nutná předchozí registrace – jejichž cílem je po 80 až 90 kilometrech polygon s bezplatnou ukázkou výcviku. Tento program na autodromech je otevřen i dalším zájemcům – tedy těm, kteří se nezúčastnili samotné vyjížďky.

„Zapojují se všechna centra bezpečné jízdy v České republice,“ připomněl policista Suchan, jenž procvičování zásad bezpečné jízdy právě na uzavřených okruzích považuje za skvělou příležitost pro získávání návyků uplatnitelných v samotném silničním provozu.

Středočeská vyjížďka se uskuteční 7. června, kdy její účastníci vyrazí v 10 hodin od Nového rybníka v Příbrami. Start je totiž na adrese Milínská 30, u Autodružstva Drupol v jeho sousedství. Nevyjíždí se tedy z Mníšku pod Brdy jako v minulých letech! Cílem je „příbramský“ polygon Max Cars Plus, tedy vlastně Dlouhá Lhota u Dobříše.

Pro leckteré jezdce z různých koutů středních Čech však může být výhodnější zajet se podívat i k sousedům – třeba do Mostu (18. dubna), Sosnové na Českolipsku (1. května), Brna (8. května), Hradce Králové (16. května), na Letiště Líně u Plzně (23. května) či do Jihlavy (30. května).

Vždy však platí, že účast na společné vyjížďce je podmíněna předchozí přihláškou na webových stránkách Policie ČR. K registračnímu formuláři zájemce zavede například odkaz bit.ly/2PCPUWv. Loňské zkušenosti napovídají, že i když je zdánlivě ještě spousta času, pro velký zájem není radno otálet.