Zástupce ředitele krajského úřadu pro sekci řízení úřadu a majetku Jakub Aleša naznačil, že ocenění, které přebíral, není náhodné. Na rovnost příležitostí dohlíží antidiskriminační komise, která vyhodnocuje podněty od zaměstnanců, a vedoucí pracovníci prošli i elektronickým kurzem zaměřeným na posilování rovných příležitostí bez ohledu na pohlaví – a to včetně důrazu na možnosti, jak vycházet vstříc potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců.

Vedle krajského úřadu byly v rámci programu konference nazvané Rovné příležitosti – slaďování pracovního a rodinného života oceněny za úspěchy ve svých kategoriích také obec Květnice a město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Foto ze zasedání.
V Mladé Boleslavi se řešila kultura ve všech krajících
Ilustrační foto.
Důchodci se mají hůře než před padesáti lety, myslí si lidé