Na to poukázala středočeská prezentace na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investic Expo Real, který se v minulém týdnu konal v bavorském Mnichově. Nabídku pro podobné akce připravuje krajský úřad ve spolupráci s radnicemi středočeských měst a obcí – a stále platí, že zájemci o zařazení do nabídky krajem prezentovaných investičních příležitostí se mohou přihlásit na odboru regionálního rozvoje.

V Mnichově, kam se středočeští zástupci vypravili s vlastním výstavním stánkem, vystupoval kraj jako region s unikátním umístěním v rámci Evropy, které už samo o sobě je pro investory atraktivní. Navíc má dobré kulturní, ale i vědeckovýzkumné zázemí – a klade důraz na inovace a perspektivní high-tech obory. Vedle radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera (ANO) na mnichovském veletrhu nechyběli ani zástupce Středočeského inovačního centra.