Stanoví to usnesení vlády z 12. října. Od pátku se to ve středních Čechách začalo uplatňovat; prozatím zejména na Benešovsku.

Pomáhají budoucí zdravotníci

O vyslání 26 studentů místní zdravotnické školy, kteří mají dočasně nahradit chybějící sanitáře, požádala benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Studenti, jimž se tím ruší povinnosti spjaté s účastí na distanční výuce, dostali od kraje příkaz k nástupu od pátku. V záloze však mohou být i další.

Podle evidence krajského úřadu by se nařízení pracovní povinnosti mohlo v rámci středních Čech týkat celkem 278 studentů, převážně tedy studentek, středních zdravotnických škol (v tomto případě se jedná o ty navštěvující poslední ročníky) a 80 z vyšších odborných škol.

Pomoc v sociálních službách

Studenty je za nouzového stavu možné také povinně zapojit do činnosti v sociálních službách. O pomoc se zajišťováním péče o klienty domovů seniorů zatím požádaly dvě organizace; obě rovněž z Benešovska. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve čtvrtek podepisovala nařízení pracovní povinnosti vysílající po jednom studentském pomocníkovi do dvou organizací na Benešovsku; příspěvkové organizace kraje i soukromé společnosti.

Nově krajský úřad v pátek dopoledne rozeslal dotazníky organizacím působícím v sociálních službách, aby z odpovědí zjistil, zda potřeba nasazení studentů do péče o seniory nebude masivnější. Požadavků skutečně přibylo, přišly i z Kutnohorska, jednoho pracoviště pražské neziskovky a znovu z Benešovska: odpoledne již kraj evidoval požadavky na šest pracovníků v sociálních službách, dalšího se zaměřením na osobní asistenci a dvě zdravotní sestry.

V rámci nařízení pracovní povinnosti by ve středních Čechách mohly být v případě nutnosti k dispozici v sociálních službách až téměř tři stovky takovýchto pomocníků: konkrétně 248 studentů vyšších ročníků středních škol (v tomto případě může jít o čtvrťáky i třeťáky, pokud již dovršili 18 let) a 24 studentů vyšších odborných škol.

Podle zjištění Deníku se už zapojily také studentky na Rakovnicku. Dvanáct gymnazistek pomáhá v Novém Strašecí.