Může. Ale nemusí. Někomu se nejspíš přihodí, že i když jeho nejmilejší přijedou, stejně se s nimi uvidí jen přes okno. Zvlášť pokud návštěva podcení přípravy a spolehne se na slib, že rychlý koronavirový test si bude moci nechat udělat přímo na místě. Většinou asi nepochodí.

Podmínky se mohou lišit

Návštěvy klientů pobytových zařízení sociálních služeb jsou povoleny od soboty. Důležité je, aby dodržovaly stanovená pravidla (k nimž patří i negativní výsledek koronavirového testu ne starší 48 hodin) a byly vybaveny ochrannými pomůckami, řekla ve středu Deníku Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. Na jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb je, zda pravidla ještě zpřísní. Někde například nebudou přípustné vlastní, tedy donesené ochranné pomůcky. Ty si příchozí budou muset koupit na místě. A je možné, že bez předchozího objednání termínu budou mít příchozí smůlu.

Hygienická stanice nemůže ani sdělit, zda z domovů seniorů v kraji otevřou své dveře skutečně všechny. To je na rozhodnutí vedení jednotlivých zařízení, o nichž hygienici přehled nemají; domovy jim je nehlásí. Mají ale přehled o lidech s prokázanou nákazou koronavirem – a v těchto souvislostech Šalamunová odhaduje, že nejspíš dva domovy na Praze-východ a jeden na Kladensku by mohly přijmout taková režimová opatření, jež návštěvy neumožní. To se ale teprve uvidí. „Rozhodují se v konkrétním domově podle aktuální situace,“ zdůraznila, že výslovný pokyn nepřijde odnikud zvenčí. Obecně Šalamunová konstatovala, že pokud je to možné, hygiena návštěvám fandí. „My je podporujeme, protože klienti izolací trpí,“ řekla Deníku.

Test na místě? Malá šance

Jestliže ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) hovořila i o možnosti návštěv využít antigenní testy, které mají domovy pro své klienty i zaměstnance, vyvolalo to u poskytovatelů sociálních služeb údiv. Kde vzít pracovní sílu navíc, která by testování zajistila? A jak by to bylo s placením? Ve třech domovech oslovených Deníkem napříč krajem zněla odpověď shodně: tuhle službu se poskytovat nechystají; minimálně prozatím.

Nikdo jim to ani nenařizuje. Plyne to alespoň ze středečního vyjádření vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Pavly Karmelitové: „Předpokládáme, že bude na jednotlivých poskytovatelích, zda budou schopni toto zajistit vlastními silami, vlastním personálem.“ Říci to však mohla pouze na základě vlastního úsudku. „Ohledně výjimky ze zákazu návštěv u vyjmenovaných druhů sociálních služeb, respektive pro zajištění testování návštěv u těchto poskytovatelů, se stále čeká na vydání metodického či doporučujícího postupu ze strany ministerstva práce a sociálních věcí,“ konstatovala.

Podrobnosti o tom, co je čeká, by zájemci o návštěvy měli najít na webových stránkách jednotlivých zařízení. Ještě ve středu vpodvečer by však mnohde hledali marně. Ukázkově sepsaná pravidla – a jsou přísná – nalezl Deník třeba na webu Domova Na Výsluní v Hořovicích.

Z podmínek návštěv v domově v Hořovicích
- Návštěva bude umožněna jen osobám, které absolvovaly „nejpozději 48 hodin“ před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osobám, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění covid-19 a doloží o tom doklad; provedení testu na místě není možné
- Nutná telefonická rezervace času alespoň den předem; návštěvy jsou umožněny v čase 10.00 – 16.00 (poslední rezervovaná návštěva v 15.30)
- Návštěva musí používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, ochranný plášť, návleky na obuv, pokrývku hlavy, rukavice; donesené věci nejsou přípustné – nutno zakoupit na místě návštěvnický balíček (za 100 Kč)
- U každého klienta je návštěva možná pouze jednou týdně na 20 minut, a to maximálně dvě osoby ve stejném čase – přičemž po celou dobu bude přítomen pracovník domova (dohlédne na rozestupy, dodržování zákazu konzumace a na nasazení respirátorů u návštěv a roušky u klienta)
- Povinností u vstupu je měření teploty, použití dezinfekce a zápis do návštěvní knihy

Zdroj: seniorinavysluni.cz; platnost pro období 5. – 7. prosince