Podkladem pro takové rozhodování se má stát vytvoření územních studií zaměřených na na sídelní strukturu a infrastrukturu, informoval náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti). Praha a Středočeský kraj jsou sice samostatné – nicméně představují do značné míry jednolitý celek; centrální území republiky, kde žije 2,7 milionu obyvatel. Za 30 let, až Snížkovi bude třiašedesát, to podle nynějších odhadů bude 3,6 milionu…

Obyvatel přibývá rychlým tempem

Jak blízké, tak i vzdálenější okolí Prahy se setkává s přílivem nových obyvatel, které láká spojit zaměstnání v Praze a zázemí velkoměsta s relativním klidem života na venkově. Zhruba třem stovkám obcí se tak počet obyvatel za posledních dvacet let zdvojnásobil. S rozvojem výstavby, v níž převažují rodinné domy, se podle Snížkových slov za posledních 20 let do Středočeského kraje přistěhovalo čtvrt milionu lidí, kteří pracují v Praze – a stalo se to bez úzké spolupráce s ní. Hlavní město a Středočeský kraj dosud územní rozvoj společně nekoordinovaly. „A co víc, ani tři sta přípražských obcí spolu nemusí koordinovat své územní plány,“ upozornil náměstek hejtmanky.

Reagovat je podle jeho slov třeba, jestliže volných zastavitelných ploch je ve Středočeském kraji ještě 25 tisíc hektarů. Což by mohlo znamenat další výrazný příliv obyvatel. „Současný a budoucí stav vyvolává tlak na výstavbu nových silnic, železnic, vodovodů, kanalizace – ale i parků a škol. Prakticky jediné, o co se stará trh, je výstavba bytových a rodinných domů,“ upozornil Snížek na souvislosti. S důrazem na to, že metropolitní region není ze středočeského pohledu jen prostý souhrn jednotlivých obcí: je nutné vidět i celek. „Je třeba řešit otázky, které katastry jednotlivých obcí přesahují – a vyvstávají proto, že v územním plánování mají obce volnost,“ upozornil náměstek hejtmanky.

Společné problémy? Není to jen doprava

Oblastmi společnými pro všechny, které je nutné řešit či koordinovat společně, jsou aktuálně silniční okruh kolem Prahy (čili Pražský okruh neboli dálnice D1), vysokorychlostní železnice, jež nabídne dálkové spojení, i konvenční železnice z Prahy do Benešova nebo na Kladno, vodojem Kopanina, integrovaná veřejná doprava – a také školy, sociální a zdravotní služby. I cestovní ruch.

Via Czechia - Stezka Středozemím.
Toulání po středních Čechách: K výletům lákají osvědčené trasy

Nejedná se přitom jen o řešení problémů v nejbližším okolí Prahy. „Úkolem Středočeského kraje je pomáhat rozvíjet takzvané sekundární póly rozvoje, což jsou třeba Kolín, Příbram, Rakovník nebo Benešov. Tím se sníží tlak na primární póly, kterými jsou Praha a Mladá Boleslav,“ nabídl Snížek pohled z nadhledu. Z pozice muže, který má oblast regionálního rozvoje a územního plánování na starost v radě Středočeského kraje.