Jak upozornili odborníci z Národního ústavu duševního zdraví v unikátním výzkumu, problematika duševního zdraví se netýká jen dospělých, ale vlivem covidové krize a blízké války na Ukrajině doléhá aktuálně především na děti a dospívající.

„Z průzkumu vyplývá, že víc jak 50 % žáků devátých tříd v ČR projevuje známky zhoršeného well-beingu. Ten je zásadní, neboť odráží kvalitu života, kterou v současné chvíli subjektivně prožíváme, a do určité míry nám pomáhá zvládat zátěžové situace, které život přináší. Náhlé náročné situace, stres, potíže v práci, škole, partnerském vztahu nebo ztráta blízké osoby mohou narušovat naše duševní zdraví,“ vysvětluje koordinátor a analytik monitoringu Matěj Kučera z Národního ústavu duševního zdraví.

Téměř třetina dotázaných českých dětí navíc projevila znaky, které ukazují na středně těžké až těžké úzkosti. Čtyři z deseti oslovených žáků navíc reportují známky středně těžké až těžké deprese. Téměř každému třetímu deváťákovi by tak z těchto důvodů prospělo vyhledání odborné pomoci. Té se ale v republice dlouhodobě nedostává. Na kvalitního dětského psychologa nebo psychiatra čekají rodiče mnohdy několik měsíců i rok. Může za to dlouhodobý nedostatek těchto odborníků i celkové stárnutí populace dětských psychologů a psychiatrů.

Pražská VFN rozšiřuje dětskou psychiatrickou péči

Na dlouhodobou krizi v dětské psychiatrické péči se rozhodla zareagovat Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN). S ohledem na akutní nedostatek lůžek plánuje rozšířit prostory denního stacionáře Dětského a dorostového detoxifikačního centra a vybudovat na psychiatrické klinice nové lůžkové oddělení pro děti.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) k nedostatku dětských psychiatrů | Video: Eliška Stodolová

Do denního stacionáře míří adolescenti s různými poruchami. „Pobyt ve stacionáři je vhodný pro adolescenty trpící depresemi, úzkostnými poruchami, fobiemi, obsedantně-kompulzivními poruchami, se sklony k sebepoškozování, poruchami příjmu potravy či ADHD a ADD,“ uvádí psycholožka Tereza Podávková.

Součástí terapie je i škola

Běžný den v denním centru začíná školou a rozvíjením dovedností v sociální skupině. Děti se tak učí fungovat v normálním prostředí, jako je základní škola. Následovat může ranní komunita, skupinová terapie, mikroterapie, canisterapie, další skupinová sezení a specifické terapie a nově i jednou týdně podpůrná skupina pro rodiče.

Dětské a dorostové detoxifikační centrum se potom věnuje dětem, které trpí různými závislostmi. Podle dat VFN převládá aktuálně u dětí kolem 16 let věku užívání pervitinu a marihuany. V druhém případě může jít podle lékaře Marka Hajného i o užití 8 jointů denně. „Spolupracujeme s diagnostickými a výchovnými ústavy, jejichž klienti často využívají našich služeb po útěku z ústavu, kdy často konzumují psychoaktivní látky,“ upřesnil Hajný.

Kapacita center ale dlouhodobě nestačí. „Lůžek máme aktuálně osm, rozdělené po čtyřech na dívčí a chlapecké, po jednom lůžku je na akutním příjmovém oddělení pro agitované pacienty. Vzhledem k tomu, že pobyty klientů trvají kolem osmi dnů, jsme schopní nabízet doby nástupu k léčbě v řádu dnů. Během hospitalizace poskytujeme komplexní léčbu závislosti, ale také diagnostiku duševních poruch a jejich léčbu, současně provádíme standardně diagnostiku hepatitid a případně i pohlavních chorob,“ vysvětlil Hajný.

Do rozšíření nyní nemocnice ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví investuje 140 milionů korun. Ve VFN mají nově vzniknout prostory s dvaceti lůžky v maximálně dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím, návštěvní místnosti, prostory pro skupinové terapie a práci terapeutů. Rekonstrukce bude probíhat po etapách tak, aby nebyl ohrožený rozsah poskytované akutní péče. Přesný termín dokončení zástupci VFN neuvedli.

Dětské a dorostové detoxifikační centrum, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 Pacienti jsou závislí především na pervitinu a marihuaně

Sumarizace péče a skladba klientů na v roce 2022
212 hospitalizací (77 případů opakované hospitalizace)
Průměrný počet dnů hospitalizace byl 8,48 dne
Průměrný věk hospitalizovaných pacientů byl 15,9 let
Z více než 212 hospitalizovaných 74 pocházelo z Prahy (34,9%)
Dominující užívání PAL (psychoaktivní látka), případy hospitalizací:
-> Pervitin – 128
-> THC – 58
-> BZD – 9
-> Alkohol – 12
-> Extáze – 2
-> Kokain – 2

Ve 161 případech se jednalo o uživatele více PAL (76 % případů )
Nikotinovou substituci užívalo za pobytu přibližně 87 % hospitalizovaných

Sumarizace péče a skladba klientů 2023 (k 10. říjnu 2023)
Aktuálně 125 hospitalizací (41 opakovaných hospitalizací)
Průměrný počet dnů hospitalizace byl 7,8 dne
Průměrný věk hospitalizovaných pacientů byl 15,74 let
Z více než 125 hospitalizovaných 45 pocházelo z Prahy (36%)
Dominující užívanou PAL (případy hospitalizací):
-> Pervitin – 67
-> THC – 40
-> Alkohol – 13
-> Heroin – 2

Ve 102 případech se jednalo o uživatele více PAL (81 % případů hospitalizovaných)
Nikotinovou substituci užívalo za pobytu přibližně 90 % hospitalizovaných