Doporučení blízkých

I když by uvítala zrychlení, přesto tuto možnost shánění pracovníků Štefanová oceňuje. Aktuálně firma takto zaměstnává čtveřici Ukrajinců – a má zažádáno o další posily. „Jsou to lidé na doporučení od našeho zaměstnance, který má za manželku Ukrajinku – a ta chce pomoci svým známým,“ vysvětlila, že firma předem ví, o koho se zajímá. I další lidé zpravidla přicházejí s doporučením. Většinou to bývá od dosavadních pracovníků z Ukrajiny, kteří se zmíní o někom ze svých příbuzných či známých z vesnice, odkud pocházejí.

Podobně shání posily řada dalších zaměstnavatelů. Mezi aktuálními žadateli ze středních Čech jsou například výrobci automobilových součástek, ale třeba i zpracovatel kuřecího a králičího masa nebo firma provozující autobusovou dopravu. Zařazení do Režimu Ukrajina má novým pracovníkům pomoci s příchodem do České republiky. Uchazečům umožňuje získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve vízovém centru VFS Global ve Lvově a v případě hromadných žádostí na zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě, vysvětluje výhodu vládní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Uchazeč se tedy vyhne tomu, že by musel na generálním konzulátu ve Lvově nebo zastupitelském úřadě v Kyjevě sám žádat o termín pohovoru.

Pomoc při zpracování žádosti mohou zaměstnavatelé najít například u hospodářské komory. Deníku to potvrdil Miroslav Diro z ústředí Hospodářské komory ČR. „Krajská hospodářská komora Střední Čechy loni zpracovala 120 žádostí o vyřízení zaměstnaneckých karet pro 820 kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny,“ konstatoval. Souhrnná čísla k letošnímu 22. březnu pak za středočeskou hospodářskou komoru dosahují 313 žádostí (229 opakovaných) – a jde o 1611 uchazečů pro 102 firem. Skutečnost však může být odlišná. „V Režimu Ukrajina není místní příslušnost sídla zaměstnavatele a krajské pobočky Hospodářské komory ČR,“ vysvětlil Diro, že středočeská hospodářská komora může pomáhat i s žádostmi zaměstnavatelů z jiných krajů – a naopak.

Hurá do Německa

Od zaměstnavatelů zaznamenal Deník stesky, že se u pracovníků z Ukrajiny často potýkají s odchody. Ti se tváří spokojeně – avšak zlom přichází, když dostanou do ruky kartičku opravňující pracovat po celém Schengenu. Pak se ukazuje, že jejich první firma v naší zemi mnohým slouží jen jako přestupní stanice. Někde vydrží „menšina“, jinde třebas i jen „jeden z deseti“. Ze středních Čech odcházejí nejen do zahraničí, jak by asi leckdo předpokládal; hojně prý také končí jako agenturní zaměstnanci v Plzeňském kraji.

Fakta o projektu Režim Ukrajina
- Vládou regulovaný program na zrychlené přijímání pracovních sil z Ukrajiny umožnil řadě Ukrajinců pracovat v ČR legálně. Díky tomu došlo k omezení nelegálního náboru těchto pracovníků a kriminality s tím spojené (nelegální ubytovny, vybírání desátků a podobně).
- O zařazení do programu může požádat zaměstnavatel s nejméně šesti zaměstnanci, který podniká na území České republiky minimálně dva roky a platí zde daně i zdravotní a sociální pojištění. Kvóta Režimu Ukrajina je 19 600 uchazečů ročně.
- Pracovníky musí mít firma předem vybrané. V rámci tohoto programu mohou být zaměstnaní pouze kvalifikovaní pracovníci (zařadit tedy nelze například uklízečky, dělníky výkopových prací a podobně).
- Noví příchozí neohrožují mzdovou úroveň Čechů (mzdy rostou, a dokonce rostou i mzdy pracovníků z Ukrajiny), ani jim neberou práci (až po 30 dnech, co o pracovní místo nemá zájem Čech nebo občan Evropské unie, je možné nabídnout je cizinci odjinud).
- Garanty jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská komora ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Pracovníky z Ukrajiny lze získávat i v rámci dalších programů – například Pilotní projekt Ukrajina se zaměřuje na vysoce kvalifikované pracovníky. Naopak rychlé získání třeba i nekvalifikovaných pracovníků může umožnit krátkodobé vízum vydávané maximálně na 90 dní, jež nepřipouští změnu zaměstnavatele.

Zdroj: Hospodářská komora ČR

Ukrajinci, kteří v roce 2018 získali zaměstnaneckou kartu

Benešovsko  119
Berounsko  164
Kladensko  316
Kolínsko  290
Kutnohorsko  26
Mělnicko  221
Mladoboleslavsko  413
Nymbursko 227
Praha-východ  424
Praha-západ 133
Příbramsko 113
Rakovnicko  20
Středočeský kraj celkem  2466

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR; většina z uvedených osob přijela v rámci Režimu Ukrajina – nicméně přesné počty lidí, kteří získali zaměstnaneckou kartu v rámci některého z programů, ministerstvo statisticky nesleduje