Organizátoři sice mají povinnost hygienikům předem oznámit konání všech chystaných akcí – nemusí to však dělat s velkým předstihem. Stejně jako v minulých letech se tak počty akcí i účastníků ještě budou zvyšovat, potvrdila ve čtvrtek Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. „Vzhledem k tomu, že dosud byly nahlášeny převážně pouze akce konané v červenci, není toto číslo zdaleka konečné,“ konstatovala.

Někdy je lepší odjezd odložit

Jestliže je v mnohých rodinách balení na tábor už v plném proudu, sluší se připomenout, že podle zkušeností hygieny i organizátorů je dobré věnovat pozornost nejen věcem, ale i samotnému dětskému účastníkovi. Rodiče by neměli podceňovat jeho zdravotní stav, aby se nestalo, že dítě bude hned po příjezdu izolováno na marodce – případně si pro ně rodiče budou muset přijet. V takových případech se jako vhodnější jeví dorazit s několikadenním zpožděním. Volit raději zdržení než nepříjemnosti doporučují hygienici také v souvislosti s poměrně hojným výskytem vší v dětských kolektivech. Před odjezdem by rodiče měli děti prohlédnout – a v případě nemilého nálezu raději odjezd o den dva odložit, než bude všechno v pořádku.

Pochybení nebývají závažná

Z údajů hygieniků, kteří evidenci vedou velmi pečlivě, protože tábory jsou častým cílem jejich kontrol, vyplývá, že se počet účastníků neustále zvyšuje. „Loni se v našem kraji rekreovalo 25 377 dětí, což bylo o 1165 více než v roce 2017,“ připomněla ředitelka středočeské hygienické stanice Jarmila Rážová. Doplnila, že pochybení, která hygienici při svých návštěvách odhalí, bývají spíše drobná. „Předloni jsme nemuseli přistoupit k žádné sankci – a výše pokut za loňský rok také není dramatická,“ poznamenala Rážová.

Hovořila konkrétně o šesti pokutách v celkové výši 12 500 Kč. Závady se týkaly především zásobování pitnou vodou (zvláště v místech, kde mají vlastní studny) a nedostatků ve zdravotní dokumentaci. Zpravidla však tábory pořádají zkušení organizátoři, kteří už vědí, co a jak; závažnější pochybení jsou tak spíš výjimkou.
Zotavovacích akcí, jak táborům hygienici říkají, bylo loni ve středních Čechách nahlášeno cellem 284. Kontrol loni hygienici provedli celkem 141 – což znamená, že navštívili každý druhý tábor.

Doporučení hygieniků před odjezdem na tábor
- Zjistěte si přesnou adresu pobytu tábora a termín návratu.
- Předem připravte požadované dokumenty: posouzení zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovací akci od registrujícího pediatra (má platnost 2 roky) a písemné prohlášení o bezinfekčnosti (nesmí být starší než 1 den)
- Doprovoďte dítě na místo, odkud odjíždí na tábor, osobně je předejte vedoucímu oddílu a požádejte jej o telefonní kontakt.
- Informujte vedoucího oddílu a zdravotníka o případných zdravotních omezeních dítěte; sdělte, zda je plavec, či neplavec.
- Vybavte dítě dostatečným množstvím léků, které užívá trvale, a o této skutečnosti informujte zdravotníka zotavovací akce.
- Pokud dítě napíše o negativních zkušenostech ze svého pobytu (například nedostatek stravy, nadměrná fyzická zátěž, tělesné tresty a podobně), prověřte tyto skutečnosti (osobní návštěva tábora, písemný dotaz hlavnímu vedoucímu).

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje