Na vydání výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu upozorňující na počasí zvyšující nebezpečí vniku požárů je navázáno uplatňování krajského nařízení, jež zpřísňuje běžně platné zákazy a omezení. Dovoleno nyní není nejen rozdělávat oheň v blízkosti lesa, polních porostů a stohů slámy i sena, ale také kdekoli na souvislé rostlinné umožňující další šíření požáru. Tedy i na trávě.

Výčet dalších zákazů zapovídá například kouření v přírodě (s výjimkou elektronických cigaret), používání zábavní pyrotechniky i vypouštění lampionů štěstí nebo třeba používání vody z požárních nádrží k jiným účelům než k hašení. Pro motoristy je aktuální zákaz vjezdu na polní cesty, jež smí používat pouze zemědělská technika, a zákaz zastavení motorových vozidel na místech, kde by se jejich spodní část mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály (zvláště suchou trávou, strništěm či podrostem).

Zákazy se nevyhýbají ani železnici, kde dostaly pokyn k nucenému odpočinku parní lokomotivy. Jízdy jimi tažených vlaků přitom během svátečních i víkendových dnů patří k oblíbeným turistickým atraktivitám. A třeba v sobotu, kdy se koná populární Sázavská pouť, se návštěvníci tradičního svezení parním vlakem skutečně nedočkají: výletní vlak letos potáhne historická motorová lokomotiva zvaná Karkulka.