Na Slapech garantuje od pátku do neděle přechodné zvýšení hladiny v nádrži, a to na kótě minimálně 270,00 metru nad mořem, informoval Hugo Roldán z centrály Povodí Vltavy. Usnadní to podle jeho slov manipulaci s plavidly.

Stejně jako na Slapech, i na Orlíku připravili vodohospodáři službu, kterou majitelé lodí znají už z minulých let. Jde o jeřáb na orlické hrázi, který těm vlastníkům či provozovatelům plavidel, kteří se přihlásili do středy, od pátku do neděle vyzvedává menší rekreační lodě z vody na sucho.

„Státní podnik tuto bezplatnou službu organizuje, aby usnadnil odvoz lodí v situaci, kdy je hladina v důsledku sucha na mimořádně nízké úrovni,“ vysvětlil Roldán.

Zájemci však mohou očekávat jen vylovení; nic dalšího. Případný stěžeň už musí být demontován – a vyzvednutá plavidla je nutné z hráze ihned odvézt; skladovat je tam není možné.

Zájemcům také pracovníci Povodí Vltavy kladou na srdce, aby respektovali organizační pokyny, které obdrželi po registraci: jakýkoli zádrhel by představoval problém pro ty, jejichž lodě následují.