„Poslední cvičení ve formátu komplexního velkoplošného povodňového cvičení se zapojením povodňových komisí proběhlo v roce 2007. Při menších cvičeních se ukazuje potřeba podobnou akci zopakovat,“ konstatovala Jermanová. A z jejích slov plyne, že se chystá skutečně rozsáhlá akce, jež se neomezí jen na plánování boje s velkou vodou ve středních Čechách.

„Předpokládáme zapojení povodňových orgánů Plzeňského, Středočeského, Libereckého kraje, hlavního města Prahy a vybraných obcí na vodních tocích Berounka, Smědá a jejich přítoků,“ vyjmenovala, kdo všechno má dostat signál k akci.

Povodňové cvičení se má stát třetím ze série po sobě jdoucích rozsáhlých nácviků řešení mimořádných situací organizovaných krajem. Loni se uskutečnilo dvoudenní cvičení na téma blackout, spojené s nácvikem oživení energetické sítě v případě rozsáhlého výpadku dodávek elektřiny, letos bylo tématem taktického cvičení středočeských složek integrovaného záchranného systému podezření na výcvik vysoce nakažlivé nemoci.

Jeho dějištěm se na konci září stala Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi – do simulovaného zásahu se tam zapojilo 48 osob – a právě na úterním zasedání bezpečnostní rady kraje došlo na vyhodnocení.

„Cvičení samozřejmě proběhlo tak, aby nebyl narušen řádný chod nemocnice,“ zdůraznila hejtmanka – ovšem s tím, že došlo na „praktické odzkoušení komplexního procesu zásahu v ohnisku nákazy“. Podle závěrů prezentovaných na úterním jednání cvičení potvrdilo, že všechny zapojené složky integrovaného záchranného systému jsou připraveny čelit i tomuto riziku, jakkoli nejde o zrovna běžný zásah.

„Pozitivním zjištěním je dobrá součinnost složek integrovaného záchranného systému, ochota a zodpovědná příprava zapojených složek, vhodné zázemí mladoboleslavské oblastní nemocnice, dobrá komunikace i řízení celého zásahu. Na druhou stranu jsme zjistili například problémy s těsností biovaku,“ shrnula Jermanová závěry z pozice předsedkyně bezpečnostní rady kraje.

Ze zkušeností získaných při cvičení vyplynuly také návrhy na dílčí zlepšení, jejichž uplatnění by usnadnilo případný ostrý zásah tohoto typu. V první řadě je prý nutné pořídit biobox jako náhradu nevyhovujícího biovaku. Další poznatky se týkají nutnosti školení, upřesnění používaných postupů, ale i ochranných pomůcek a následné dekontaminace. Z průběhu cvičení rovněž vyplynul návrh na zpracování seznamu otázek pro pacienta, jejichž zodpovězení může urychlit a zpřesnit rozhodování o dalším postupu záchranných složek.