Právě současné „malé“ dotace umožní vytvořit podklady, na jejichž základě se bude posléze žádat o „velké“ dotace – ať už z evropských fondů, nebo ze státního rozpočtu. Tak funguje Středočeský Fond podpory včasné přípravy projektů EU 20211+ a Národního investičního plánu. Jeho filozofie je prostá: až přijde nové období podávání dotačních žádostí, uspějí ti, kteří budou schopni předložit připravené projekty; mít v hlavě velké plány, ale v ruce žádné papíry stačit nebude. A právě s tím má krajský fond včasné přípravy projektů pomáhat.

Z osmi žádostí o přidělení dotace, které nyní radní doporučují zastupitelům ke schválení, se dvě týkají tematického zadání Doprava – v obou případech jde o přípravy na vybudování parkovišť P+R – a dalších šest tematického zadání Životní prostřední – vodní hospodářství; v tomto případě již je spektrum zámětů rozmanitější: od vodovodu přes koupaliště či povodňové hráze až po jez.

Zatímco lhůta na podávání žádostí o dotace na projektování dopravních projektů vypršela na sklonku února, o peníze do oblasti životního prostředí si je stále ještě možno říci. Obce, jejich příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí mohou své žádosti o dotační příspěvek na včasnou přípravu projektů předkládat až do poloviny prosince. Přesněji: do 18. 12.

Celkem je v tomto fondu k dispozici 30 milionů korun, připomněl náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), jehož kompetencí je oblast financí. Připomněl, že zájem radnic o peníze z tohoto nově založeného fondu ho těší. Ukazuje se, že myslí na budoucnost – a chtějí být připraveny.

Navrhované dotace z fondu včasné přípravy projektů

* Tematické zadání Doprava:
- Úvaly – parkoviště P+R Úvaly: 750 000 Kč
- Votice – projektová dokumentace P+R nádraží Votice: 1 000 000 Kč

* Tematické zadání Životní prostředí – vodní hospodářství:
- Rožďalovice – projektová dokumentace na válcový jez Rožďalovice: 200 000 Kč
- Nespeky – vodovod Nespeky; posouzení připojení na Skupinový vodovod Javorník-Benešov: 96 921 Kč
- Tuchlovice – protipovodňová ochrana obce Tuchlovice: 400 000 Kč
- Přerov nad Labem – projektová dokumentace opravy břehu Salvátorského rybníka: 150 000 Kč
- Hudlice – nádrž koupaliště: 110 100 Kč
- Kostelní Lhota – zlepšení odtokových poměrů v lokalitě „Bzliště“: 400 000 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje