odoba návrhu nové podoby vládou schvalovaného materiálu představitelům kraje nevyhovuje, plyne ze slov náměstka hejtmanky Jiřího Snížka (Piráti), který má na starosti oblast regionálního rozvoje a územního plánování. „Připomínky rady směřují proti nepřiměřené konkrétnosti republikového nástroje,“ shrnul podstatu středočeských výhrad.

Politika územního rozvoje je významná tím, že určuje požadavky územního plánování týkajícího se menších území v souvislostech větších celků: republikových, přeshraničních i mezinárodních. Mimo jiné třeba ve vztahu k plánům na budování takzvaných VRTek – budoucích tratí pro vysokorychlostní železnici. A to, co by mělo začít platit jako závazná pravidla, se představitelům kraje nezamlouvá. „Navržené doplnění textu je nadbytečné a v neadekvátní podrobnosti,“ upřesnil Snížek výhrady. Politika územního rozvoje by podle jeho slov do detailů zacházet neměla. „Koridory pro jednotlivé stavby dopravní a technické infrastruktury jsou vymezovány až v zásadách územního rozvoje,“ odkázal na jiný stupeň územně plánovací dokumentace, známý pod označením ZÚR. Politika územního rozvoje má podle jeho slov koridory dopravní a technické infrastruktury vymezovat nikoli do detailů, ale pouze schematicky.

Zajedno v tom podle Snížkových slov jsou Středočeši s představiteli Prahy, a tak připomínky k návrhu 4. aktualizace Politiky územního rozvoje ČR chystají společně. „Některé připomínky pošlou Středočeský kraj i Praha zároveň. Chceme tím zvýšit naši šanci na jejich zapracování do finálního textu, který bude schvalovat vláda,“ vysvětlil náměstek hejtmanky. A z jeho slov plyne, že rozhodně nejde jen o dopravní koridory. „Společně navrhujeme například to, že politika má obsahovat, že sucho se týká celé republiky – a nikoli pouze jejích částí,“ připomněl Snížek.