A je vyspělejší, než by laik očekával. Umí třeba ohlídat dodržování dostatečného odstupu mezi vozidly. Klidně i na dálnici v obou směrech naráz: ve všech čtyřech pruzích.

Zatím lze kárat, ne pokutovat

Technika je nyní o kus dál před paragrafy, připouští policejní ředitel. Na rozdíl třeba od Německa u nás bezpečná vzdálenost není nařízena: pouze doporučena. Nedodržení tedy trestat nelze, pokud se nestane příčinou nehody. A pokutu za rychlost je možné vyměřit pouze v případě jejího změření certifikovaným pozemním prostředkem – tedy schváleným radarem; nikoli pomocí počítačových propočtů záběrů shůry. I tak Kučera očekává, že novinka může zabrat, pokud se o technických možnostech bude všeobecně vědět. Řidičům by mohlo stačit vědomí, že jejich počínání lze detailně sledovat. Pokud to účinkovat nebude, přišel by čas usilovat o změnu zákona. Technologie, která by umožnila sypat pokuty, už, zdá se, k dispozici je.

Že systém funguje, podle slov středočeského ředitele prokázaly první hodiny zkušebních letů. „Na jaře bychom s tím chtěli vyjít ven a prezentovat výsledky,“ plánuje Kučera rozsáhlejší měření s tím, že úsek sledovaný z dronu bude označen, aby řidiči dostali šanci jet tak, jak se patří. V první fázi se počítá s tím, že středočeská policie takto zkusí pohlídat provoz na vybraných úsecích dálnic a silnic I. třídy.

Pojedou řidiči pod dohledem opatrněji?

Jestliže Kučera hovoří o kolaborativním dopravním monitoringu, má na mysli takové propojení různých technických zařízení, které v elektronickém světě dokáže dát dohromady data z různých sledovacích systémů. Při vyhodnocování rychlosti a vzdálenosti vozidel zachycených shora dronem je tak třeba možné automaticky přiřadit konkrétní registrační značky zaznamenané na zemi kamerami – a to vše specializované počítačové programy umějí vyhodnocovat v reálném čase. Stejně jako způsob jízdy či například správné zipování. Lze však očekávat, že kolem takových možností využívání techniky se ještě zvednou debaty a polemiky lidí hovořících o právech, svobodě či soukromí.

Středočeský ředitel Policie ČR nicméně připomíná i právo ostatních účastníků silničního provozu na život a zdraví. Přičemž upozorňuje na hlavní příčiny dopravních nehod na území Středočeského kraje: nesprávný způsob jízdy loni s podílem 47 procent (přičemž významné zastoupení zde podle Kučerova náměstka pro vnější službu čili uniformovanou policii Jana Tulacha mají právě nedodržení bezpečné vzdálenosti a telefonování za jízdy), nepřiměřená rychlost 18 procent. Až s odstupem následují nedání přednosti (devět procent), alkohol (čtyři procenta) a nesprávné předjíždění (půl druhého procenta). Středočeská policie se tedy chystá vyrukovat na vybraných úsecích s měřením, na které předem důkladně upozorní – a následně bude vyhodnocovat, zda to mělo vliv na pokles počtu dopravních nehod.