Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Jana Tomicová konstatovala, že sezonu jako celek lze označit za „klidnou a bezproblémovou“. „Nebyla zaznamenána žádná mimořádná událost,“ zdůraznila.

Zmiňované finanční sankce jistě ve svém součtu převýší 40 tisíc korun. Již na sklonku srpna, kdy řešení části nedostatků odhalených v závěru sezony ještě nebylo uzavřeno, evidovali hygienici 13 uložených pokut v součtu za 39,5 tisíce korun. Další zjištěné závady nižší závažnosti, jež provozovatelé ihned odstranili, „spravily“ ve čtyřech případech domluvy a v jednom případě napomenutí.

Pochybení v papírech i v kuchyni

Proti loňsku přibylo zjištěných nedostatků týkajících se zdravotní dokumentace dětí, jejichž počet se vyšplhal na devět. Ukázalo se, že v některých případech organizátoři přijímali i děti bez povinného očkování. Větší pochybení se v jednom případě týkalo zdravotního zabezpečení akce, kdy chyběl zdravotní deník a nebyl pořizován ani výpis ze zdravotní dokumentace dětí. Závady týkající se stravování odhalili hygienici při třech kontrolách, přičemž ve všech těchto případech se jednalo o nedostatky spojené se skladováním potravin.

Tradičním problémem bývá zásobování táborových akcí pitnou vodou, což se letos projevilo v 11 případech, připomněla Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. „Celkově bylo v rámci realizovaných kontrol všech typů odebráno 22 vzorků. Z tohoto počtu nevyhovělo hygienickým limitům 10, a to nejčastěji po stránce mikrobiologické,“ připomněla. Vždy došlo na zajištění náhradního zásobování – a zpravidla v takovýchto případech následovala dezinfekce studny.

Z epidemiologického hlediska lze letní sezonu dětské rekreace ve středních Čechách hodnotit jako klidnou, když hygienici řešili v souvislost s tábory pouze dvě epidemie infekčního onemocnění. V obou případech se jednalo o zažívací potíže. Jednou podle všeho šlo o virové onemocnění, v druhém případě byla prokázána salmonela enteritidis. Onemocnění covid-19 se letos táborníkům vyhýbalo: jeho výskyt nebyl zjištěn ani jednou.

Celkem 167 kontrol

Jestliže letos organizátoři nahlásili středočeským hygienikům celkem 319 akcí s celkem 471 běhy dohromady pro 28 234 dětí, jde o čísla srovnatelná s loňským rokem. Tradičně nejvíce se jich konalo na Příbramsku, Benešovsku a Kutnohorsku. Hygienici vyrazili v rámci kraje na 156 kontrol plus na 11 samostatných prověrek poskytovaných stravovacích služeb. Hygienici vyčíslili, že zaměstnanci odboru hygieny dětí a mladistvých zkontrolovali přes 53 procent uskutečněných zotavovacích akcí a více než 35 procent jejich běhů.

Šalamunová připomněla, že středočeská hygiena také v souvislosti s tábory řešila čtyři podněty veřejnosti – čili stížnosti. Dva uznala jako oprávněné, jeden neoprávněný; zbývající pak s ohledem na vymezení kompetencí předali hygienici z odboru dětí a mladistvých k vyřešení kolegům.