„Dopravní policisté na celkem šedesáti stanovištích po celém kraji zkontrolovali celkem 428 vozidel, z toho 128 nákladních a 16 autobusů. Zjistili 56 různých dopravních přestupků,“ shrnul výsledky. S tím, že pět vážnějších prohřešků policisté předali do správního řízení. V případě zbylých jednapadesáti, které bylo možno řešit na místě, hlídky řidičům vyměřily pokuty v celkové výši přesahující třicet tisíc korun.

Nejčastějšími šoférskými proviněními se staly překročení dovolené rychlosti a řízení vozidel v nevyhovujícím technickém stavu: v obou případech shodně po deseti. Požití alkoholu před jízdou prozradily dechové zkoušky na dva provinilce. Dále policista Chalupa připomněl ještě počínání jednoho řidiče nákladního vozidla: „Porušil sociální předpisy tím, že nedodržel bezpečnostní přestávku a dobu jízdy.“ Jinými slovy: nerespektoval nařízení o minimální době odpočinku.

To, že se středočeští dopraváci tentokrát více soustředili na rozměrnější vozidla a soupravy, nebyla náhoda: právě náklaďáky všeho druhu a autobusy byly zaměřením plánované dopravně bezpečnostní akce organizace Tispol s celoevropskou působností. V takovém případě se se k běžně sledovaným jevům přidávají ještě kontroly doby řízení a odpočinku včetně dodržování bezpečnostních přestávek. Ostře se sledují také možné stopy po případné neoprávněné manipulaci se záznamy o jízdě v tachografech či s paměťovými kartami řidičů. Kontroly nákladních vozidel dále přinášejí prověření správného zabezpečení a upevnění nákladu, ověřování hmotnosti vozidel i jejich rozměrů – a stranou pozornosti nezůstávají ani přeprava nebezpečných nákladů či respektování zákazu jízdy některých kamionů ve stanovených časových intervalech.